Harmonogram uroczystości

 

UWAGA RODZICE!

 

Harmonogram spotkań, wycieczek i imprez na

miesiąc maj 2024r.

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian

Dn.02.05.2024r. (czwartek) - „Dzień flagi” – prezentacja multimedialna, przypomnienie symboli narodowych, grupa I, II, III, IV. Dzieci obowiązuje w tym dniu strój galowy.

Dn.08.05.2024r. (środa) - „Dzień bibliotekarki i bibliotekarza” – poznanie roli książki w życiu codziennym, przygotowanie kartki z życzeniami dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu                  

z Oddziałem Dziecięcym przy ul. Górnośląskiej i do Książnicy Pedagogicznej, grupa I, II, III i IV.

Dn.09.05.2024r. (czwartek)- „ Dzień Unii Europejskiej” – zabawy dydaktyczne, prezentacja multimedialna utrwalająca wiedzę na temat państw zrzeszonych w Unii Europejskiej i samej Unii- symbole, hymn, flaga, grupa I, II, III, IV.

Dn.10.05.2024r. (piątek) – Wyjście do CKiS przy ul. Łaziennej na próbę tańca na Festiwal Tańca

i Piosenki Ludowej „Pyza 2024”, zespół dzieci z grupy III, godz. 8.30 – 9.00.

Dn.14.05.2024r.(wtorek) – Zajęcia ruchowe z udziałem rodziców prowadzone metodą W.Sherborne przez pedagoga tańca ze Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, godz.15.30, grupa I. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy.

Dn.14.05.2024r. (wtorek) - Wyjście do księgarni Kaliskiej przy ul. Kościuszki w ramach realizacji planu współpracy z biblioteką, spotkanie czytelnicze, zakup książki, grupa II.

Dn.15.05.2024r. (środa) – Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej „Pyza 2024” – udział zespołu dzieci

z grupy III.

Dn.16.05.2024r (czwartek) - „Kolorowy świat”- tworzenie ekologicznych farb i malowanie

w ramach realizacji projektu „Z darami natury świat nie jest ponury”, grupa II.

Dn.20.05. 2024r (poniedziałek) - „Światowy Dzień Pszczół” - zabawy tematyczne połączone

z prezentacją multimedialną zwracające uwagę na ogromną rolę pszczół w ekosystemie, ale także na propagowanie praktycznych rozwiązań sprzyjającym tym miodnym stworzeniom, grupa I, II, III

i IV.

Dn.21.05.2024r.(wtorek) – „Na łące” – prezentacja teatrzyku z udziałem rodziców w ramach Przeglądu Małych Form Scenicznych oraz z okazji  Dnia Matki i Ojca, grupa IV, godz.15.00.

Dn.22.05.2024r.(środa) – Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca, grupa III, godz.15.30.

Dn.24.05.2024r.(piątek) – Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca, grupa II, godz.15.30.

Dn.27.05.2024r.(poniedziałek) – Wyjście do CKiS przy ul. Łaziennej na spektakl teatralny

pt. „Królowa Śniegu” w wykonaniu aktorów Teatru Nowoczesnego z Krakowa, grupa I i II, godz.10.00. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

Dn27.05.2024r.(poniedziałek) „Warsztaty ekologiczne” – spotkanie z Łosiem Czystosiem. Warsztaty przeprowadzi p. Piotr Szyszkiewicz z ZUOK „Orli Staw” grupa III i IV.

Dn.28.05.2024r.(wtorek) – „Królewna żaba” – prezentacja teatrzyku w ramach Przeglądu Małych Form Scenicznych oraz z okazji Dnia Matki i Ojca, grupa I, godz. 15.30.

Dn.28.05.2024r.(wtorek) - „Urodziny miesiąca”, obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca maja, każda grupa w swoim zakresie.

Dn.29.05.2024r. (środa) – Wyjście z programem artystycznym z okazji Dnia Matki do seniorów

z DDPS przy ul. Cegielnianej, grupa II, godz.10.00. Dzieci obowiązuje w tym dniu strój galowy.

Dn.29.05.2024r.(środa) – Wyjście na festyn organizowany przez SOSZ – W przy ul. Kordeckiego, integracja z uczniami niepełnosprawnymi, grupa I.

Dn.31.05.2024r.(piątek) – „Dzień Bociana Białego” – zabawy matematyczno- plastyczne i ruchowe w ramach obchodów świąt nietypowych, grupa I, II, III i IV.

 

miesiąc kwiecień 2024r.

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian

 

Dn.02.04.2024r.(wtorek)– „Wiem, rozumiem, szanuję, pomagam”- zajęcia tematyczne w związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu”, propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz budowanie wrażliwości, empatii

i tolerancji w tym zakresie, grupa II.

Dn.03.04.2024r.(środa) – Zebranie z rodzicami dla wszystkich grup, prelekcja specjalistów na temat „Dojrzałość szkolna dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – pedagog Anna Gajoch i psycholog Małgorzata Karbowiak z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 oraz „Jak zachować zdrowie psychiczne w przestrzeni edukacyjnej” dr Justyna Leszka, godz.16.30.

Dn.08.04.2024r.(poniedziałek) - „Zdrowe czyli jakie?”- spotkanie z szefową kuchni poświęcone kształtowaniu dobrych nawyków żywieniowych, wspólne ustalanie zdrowego jadłospisu, zajęcia w ramach obchodów Dnia Zdrowia, gr. III.

Dn.08.04.2024r.((poniedziałek)- „Każdy przedszkolak powie, że najważniejsze jest zdrowie!”- pogadanki, oglądanie filmu edukacyjnego oraz działania praktyczne dzieci kształtujące zachowania prozdrowotne z związku ze „Światowym Dniem Zdrowia”, grupa I, II i IV.

Dn.09.04.2024r.(wtorek) – Zajęcia z przedstawicielem Straży Miejskiej pt. „Czy pies musi gryźć?”, grupa I, II, III

i IV.

Dn.11.04.2024r. (czwartek) - „Na wiosennej łące”- zajęcia dydaktyczne w terenie, wyjście do Parku Przyjaźni,

gr. III

Dn.12.04.2024 r. (piątek) - „Czekoladowe cuda”- zajęcia kulinarne w ramach obchodów Dnia Czekolady,

grupa III.

Dn.12.04.2024r. (piątek)-„Jak być eko?”- działania edukacyjne w ramach realizacji projektu „Z darami natury świat nie jest ponury”, grupa II.

Dn.17.04..2024r.(środa) – Zajęcia edukacyjne z ratownikiem medycznym w ramach poznawania czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy, grupa II, godz.10.00.

Dn.18.04.2024r.(czwartek) – Zabawy taneczno – ruchowe ze słuchaczami Studium Animatorów Kultury

w Kaliszu, grupa I godz.10.00, grupa II godz.10.30.

Dn.18.04.2024 r. (czwartek) -„Ekostworek”- ostateczny termin przynoszenia prac na przedszkolny konkurs plastyczno- techniczny na stworzenie stworka/postaci z odpadów makulaturowych i surowców wtórnych, prace konkursowe przygotowywane we współpracy z rodzicami, grupa I, II, III i IV.

Dn.19.04.2024 r. (piątek) - „Rowerowe love”- w ramach obchodów Dnia Roweru zachęcamy dzieci z grupy III

do przyjazdu do przedszkola na swoich rowerach, zabawy sportowe na terenie ogródka przy wykorzystaniu rowerków dzieci.

Dn.19.04.2024r. (piątek)-"Pole kwiatów" - warsztaty plastyczne wg założeń Herve Tulleta w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Zabawa sztuką”, grupa II.

Dn.19,04.2024r.(piątek) – Koncert Filharmonii Kaliskiej pt. „W słonecznej Italii” na terenie przedszkola, grupa I, II, III i IV, godz.12,30. Opłata kosztów przez Radę Rodziców. W tym dniu dzieci obowiązuje strój galowy/odświętny.

Dn.22.04.2024r. (poniedziałek) - „Zmiana zaczyna się od działania”- obchody „Dnia Ziemi” - oglądanie filmu edukacyjnego połączonego z zabawami sensorycznymi, grupa II.

Dn.22.04.2024r. (poniedziałek) - „Na ratunek Ziemi”- turniej ekologiczny kształtujący postawę proekologiczną wśród najmłodszych w ramach obchodów Dnia Ziemi, udział 3 osobowych reprezentacji każdej z grup.

Dn.23.04.2024r. (wtorek) - Wyjście do antykwariatu przy ul Śródmiejskiej, zakup książek do grupowego kącika książki w ramach obchodów Dnia Książki, gr. III.

Dn.23.04.2024r.(wtorek) – Wycieczka do Gołuchowa, grupa I i II, wyjazd godz.9.15. Opłata kosztów przez Rodziców. Prosimy rodziców o ubranie w tym dniu dzieci adekwatnie do pogody.

Dn.24.04.2024r.(środa) - Wycieczka do Gołuchowa, grupa III i IV, wyjazd godz.9.15. Opłata kosztów przez Rodziców. Prosimy rodziców o ubranie w tym dniu dzieci adekwatnie do pogody.

Dn, 24.04.2024r. (wtorek) - Spotkanie czytelnicze z zaproszonym gościem w ramach Dnia Książki,grupa II.

Dn, 24.04.2024r. (środa) – Wyjście do Księgarni „Żak”, zakup nowych publikacji w ramach projektu „Magiczna Moc Bajek” i obchodów Dnia Książki, grupa I.

Dn.24.04.2024r. (środa) – Urodziny dzieci z miesiąca kwietnia, każda grupa w swoim zakresie.

24.04 – 30.04.2024r. – „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”, indywidualne spotkania z rodzicami, grupa III i IV.

 

 

marzec 2024r.

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian

 

Dn.04.03.2024r.(poniedziałek)Wirtualny spacer po Teatrze Groteska w Krakowie”, poszerzenie wiedzy o teatrze, zawodach z nim związanych oraz o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tym miejscu wiedzy o teatrze, grupa II.

Dn.05.03.2024r.(wtorek) – Wyjście na pobliskie skwery w okolicy przedszkola w poszukiwaniu pierwszych oznak przedwiośnia, grupa I.

Dn.08.03.2024r.(piątek) – „Dzień Kobiet” – uroczystość przedszkolna, życzenia dla dziewczynek

i kobiet od chłopców z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców, grupa I, II, III i IV. Dzieci obowiązuje strój odświętny.

Dn.12.03.2024r. (wtorek)- „Ptasie gniazda”- wykonanie domków dla ptaków w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury”, grupa II i III.

Dn.12.03.2024r. (wtorek)- Wyjście do Parku Przyjaźni, poszukiwanie pierwszych oznak wiosny. Zakup wiosennych kwiatów, cebulek i nasion do kącika przyrody, grupa IV.

Dn.13.03.2024r.(środa) – „Ogólnopolski Dzień Matematyki” – zabawy matematyczno – plastyczne, grupa I, II , III i IV.

Dn. 13.03.2024r. (środa) - Wyjście do parku, poszukiwanie pierwszych oznak wiosny, grupa II

Dn. 15.03.2024r. (piątek)- „Spotkanie czytelnicze”- czytanie bajki przez zaproszonego gościa                       w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, grupa II.

Dn.19.03.2024r. (wtorek) - Wyjście na pocztę- przygotowanie iwysłanie kartek z życzeniami dla mieszkańców Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie oraz dla pracowników Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, grupa II.

Dn.19.03.2024r.(wtorek) – „Cztery pory roku – wiosna” – konkurs plastyczny, ostateczny termin składania prac do MDK przy ul. Teatralnej, grupa I, II, III, IV.

Dn.20.03.2024r.(środa) – „Dzień Żaby” – zabawy dydaktyczno – plastyczne i ruchowe w ramach obchodów świąt nietypowych, grupa I.

Dn.21.03.2024r.(czwartek) – „Ekologiczna Marzanna” – pożegnanie zimy na terenie ogrodu, grupa I, II, III i IV.

Dn, 21.03.2024r. (czwartek) -„Jesteśmy różni, lecz równie ważni-Dzień Kolorowej Skarpetki”- działania kształtujące umiejętność akceptacji i szacunku wobec osób
z niepełnosprawnością w tym z zespołem Downa,
grupa I, II , III i IV. Zachęcamy, aby w ten dzień założyć dzieciom dwie różne skarpetki do przedszkola jako znak solidarności z osobami z zespołem Downa.

Dn.22.03.2024r. (piątek) - „Woda dla pokoju”- udział w działaniach Polskiej Akcji Humanitarnej

w związku ze Światowym Dniem Wody - przemarsz w okolicy przedszkola, zwrócenie uwagi na globalne problemy związane z dostępem do wody, uświadamianie jak wielką rolę ona odgrywa i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów, grupa II i III godz.12.30.

Dn.22.03.2024r. (piątek) – „Światowy Dzień Wody”, zabawy badawcze z wodą; uświadomienie roli wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt, grupa I.

Dn.25.03.2024 r.(czwartek) „Dzień Gofra”- zajęcia kulinarne, przygotowywanie gofrów z owocowymi dodatkami- kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, gr. III.

Dn.26.03.2024r. (wtorek)„Wielkanocne życzenia dla seniorów”, wyjście do DDPS przy ul. Cegielnianej, grupa I.

Dn.27.03.2024r. (środa) – „Wielkanocna niespodzianka”, zabawy tropiące w poszukiwaniu śladów zajączka, grupa I, II, III i IV.

Dn.27.03.2024r. (środa) - „Międzynarodowy Dzień Teatru”- spacer do Teatru

im. W. Bogusławskiego, przekazanie pracy plastycznej i życzeń od całej społeczności przedszkolnej dla aktorów i pracowników teatru, grupa IV.

Dn.27.03.2024r.(środa) – „Urodziny”- obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca marca, grupa I, II, III i IV.

 

luty 2024r.

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian

Dn.01.02. – 29.02.2024r.Udział w XXIV edycji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, zbiórka monet na wspieranie i opiekę dla potrzebujących rodzin i dzieci na terenie całej Polski.

Dn.05.02.2024r.(poniedziałek) – Zebranie z rodzicami, podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2023/24, godz.16.30.

Dn.05.02.2024 r. (poniedziałek) – „Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie” – oglądanie prezentacji multimedialnej w ramach realizacji projektu „Z kulturą mi do twarzy”, grupa I i IV.

Dn.06.02.2024 r.(wtorek)-„Wirtualny Świat”- prezentacja multimedialna przygotowująca dzieci do świadomego, odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie Internetu w ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”- grupa II.

Dn.06.02.2024 r.(wtorek) - „Dzień Bezpiecznego Internetu”- prezentacja multimedialna

o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, grupa I, III i IV.

Dn.08.02.2024r.(czwartek) - Tłusty czwartek” – degustacja słodkich przekąsek ( pączki, faworki); oglądanie filmiku edukacyjnego o powstawaniu pączków, grupa I, II, III i IV.

Dn.09.02.2024 r. (piątek) -„Bezpieczne ferie”- spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej poświęcone bezpieczeństwu w trakcie trwania ferii zimowych, wszystkie grupy.

Dn.09.02.2024r.(piątek) – „Dzień Pizzy” – zajęcia kulinarne, przygotowanie i degustacja pizzy w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”, grupa IV.

Dn.09.02.2024r.(piątek) – Koncert Filharmonii Kaliskiej na terenie przedszkola pt. „Mroźna Skandynawia”, godz.12.30, grupa I, II, III i IV. Dzieci obowiązuje strój odświętny. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

Dn.09.02.2024r.(piątek)- „Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112- trzy cyfry ratujące życie” - działania zmierzające do zdobywania umiejętności rozpoznawania sytuacji, w których potrzebna jest pomoc, kiedy, jak korzystać z numeru 112, trening wzywania pierwszej pomocy - gr. II i III.

Dn.12.02.2024r. (poniedziałek) - ”Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112- trzy cyfry ratujące życie” zdobywanie wiedzy dotyczącej sposobu korzystania ze służb ratunkowych, oglądanie prezentacji multimedialnej, grupa I i IV.

Dn.12.02.2024 r. (poniedziałek) „Międzynarodowy Dzień Pizzy”- zajęcia kulinarne, przygotowanie

i degustacja pizzy, gr. III.

Dn.13.02.2024r.(wtorek)„Bal przebierańców” – grupa I, II, III i IV. Prosimy rodziców

o przebranie dzieci w tym dniu w stroje karnawałowe. W tym dniu będą również wykonywane pamiątkowe zdjęcia.

Dn.14.02.2024r.(środa)- „Walentynki na wesoło”- przybliżenie zwyczaju obdarowywania się walentynkowymi serduszkami, karteczkami, przygotowanie „walentynki” dla swoich najbliższych,

gr. I, II, III i IV.

Dn.16.02.2024 r.(piątek) „Dzień kota” – kreatywne zabawy plastyczno – muzyczne w ramach projektu „Magiczna Moc Bajek”, grupa I i IV.

Dn.19.02.2024r.(poniedziałek)- „Dzień kota”- działania dzieci mające na celu rozwijanie empatii                     i uwrażliwienie na problem bezdomnych i głodujących kotów ale i innych zwierząt, szczególnie

w okresie zimowym, przekazywanie informacji na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami

i ponoszenia za nie odpowiedzialności- gr. II i III.

Dn. 22.02.2024 r. (czwartek)- „Ignacy Jan Paderewski- pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”- zajęcia edukacyjne w ramach udziału w konkursie organizowanym przez Kuratorium oświaty w Poznaniu, gr. III.

Dn.22.02.2024r.(czwartek) – „Magiczna Moc Bajek” - czytanie bajek przez zaproszonego gościa

w ramach realizacji projektu edukacyjnego, grupa I i IV.

Dn.26.02.2024 r. (poniedziałek)- „Dzień Dinozaura”- prezentacja multimedialna poświęcona dinozaurom, grupa I i IV.

Dn.28.02.2024 r. (środa) - „Urodziny miesiąca” – obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca lutego. Każda grupa w swoim zakresie.

miesiąc styczeń 2024r.

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian

Dn.02-31.01.2024r.- „Przedszkolni wolontariusze”- „Miska dla schroniska” – promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola, zaangażowanie się w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym, wszystkie grupy.

Dn.02.01. – 25.01.2024r.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!” Zbiórka finansów do puszki na terenie przedszkola.

Dn.02.01.2024r.(wtorek) – Wyjście do sklepu zoologicznego, zakup pożywienia dla ptaków, gr. I, godz.10.00.

Dn.04.01.2024r.(czwartek) – „Zabawy sportowe” w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”, gr.IV.

Dn.09.01.2024r.(wtorek)- „Zimowa Olimpiada”- zabawy sportowe w ramach realizacji projektu „Z kulturą mi do twarzy”, gr. III

Dn.10.01.2024r.(środa)- „Jak nas widzą, tak o nas mówią”- zajęcia tematyczne w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Mamo, Tato co Wy na to?”, gr. III.

Dn.11.01.2024r.(czwartek) – „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” – pogadanka z szefową kuchni

p. M. Weber w ramach realizacji projektu, gr. IV.

Dn.18.01.2024r.(czwartek) – „Dzień Bałwana”, twórcze zabawy matematyczno – plastyczne, gr. I.

Dn.19.01.2024r. (piątek) - „Dzień Kubusia Puchatka” – seans filmowy w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”, gr. I, III i IV.

Dn.19.01.2024r. (piątek)- „Słodkości dla Babci i Dziadka”- zajęcia kulinarne, przygotowanie ciasteczek migdałowych i czekoladowych z cynamonem, gr. II.

Dn.22.01.2024r.(poniedziałek) – „Karnawał w Polsce i na świecie” - prezentacja multimedialnao zwyczajach karnawałowych w różnych zakątkach świata, grupa I i IV.

Dn.22.01.2024r.(poniedziałek) – „Dla babci i dziadka” – zajęcia kulinarne, przygotowanie wypieków w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”, gr. IV.

Dn.23.01.2024r.(wtorek)- Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, grupa III, godz.12.00.

Dzieciobowiązuje strój galowy.

Dn.24.01.2024r.(środa)- Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, grupa I, godz.12.00.

Dzieciobowiązuje strój galowy.

Dn.24.01.2024r. (środa)– „Karnawał w Polsce i na świecie” – prezentacja multimedialna o zwyczajach karnawałowych w różnych zakątkach świata, grupa II.

Dn.24.01.2024r. (środa) – Ostateczny termin składania prac na konkurs plastyczny pt. „Cztery pory roku – zima” do MDK przy ul. Teatralnej, grupa I, II, III i IV.

Dn.25.01.2024r.(czwartek)- Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, grupa IV, godz.12.00.

Dzieci obowiązuje strój galowy.

Dn.25.01.2024r.(czwartek)- Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka” w DDPS przy ul. Cegielnianej, grupa III, godz.10.00. Dzieciobowiązuje strój galowy.

Dn.26.01.2024r.(piątek)Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, grupa II, godz.12.00.

Dzieciobowiązuje strój galowy.

Dn.26.01.2024r.(piątek)– „Eko książka”, wykonanie albumu w ramach projektu „Eko przedszkolaki”, gr. IV.

Dn.29.01.2024r.(poniedziałek)- Dzień Składanki, Łamigłówki i Puzzli- tworzenie eko-zabawek połączoone z działaniami rozwijającymi kompetencje matematyczne, kreatywność, wyobraźnię, stymulujące obszary odpowiedzialne w umyśle za logiczne myślenie, gr. II

Dn.29.01.2024r.(poniedziałek)- „Co i dlaczego dymi?”- zajęcia edukacyjne w ramach projektu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”, gr. III.

Dn. 30.01.2024 r. (wtorek)-„Ożywiony obraz" – wykonanie marionetek na podstawie obrazu „Czworo dzieci z trąbą” Tadeusza Makowskiego, zabawa w teatralną improwizację nawiązującą do tematyki obrazu w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Zabawa sztuką”, gr. II.

Dn. 30.01.2024 r. (wtorek) - Odbiór dzieci z przedszkola do godz.12.30. W tym dniu zapraszamy Rodziców

i Dziadków na godz.14.00 do Auli UAM ul. Nowy Świat 28-30 na Galę Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2024, której jesteśmy współorganizatorem.

Dn. 31.01.2024 r. (środa) - „Urodziny miesiąca” – obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca stycznia. Każda grupa w swoim zakresie.

Dn. 31.01.2024 r. (środa) – „Ekologiczny bałwanek” – zabawy sensoryczne w ramach projektu „Eko przedszkolaki”, gr. IV.

 miesiąc grudzień 2023r.

Dn.01.12.2023r.(piątek) – Koncert Filharmonii Kaliskiej na terenie przedszkola pt. „Francja elegancja”, grupa I, II, III i IV, godz,12,30. Dzieci obowiązuje strój galowy/odświętny. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

Dn.01.-06.12.2023 r.- „Serce za odwagę”- udział w akcji organizowanej przez Fundację Pamięci Narodów, przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych dla Powstańców warszawskich i żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, żyjących w Polsce oraz za granicą, gr. II i III.

Dn.06.12.2023r.(środa) – „Zwyczaje mikołajkowe” – wyjście do Biblioteki Oddział Dziecięcy przy ul. Górnośląskiej, grupa IV, godz.11.00.

Dn.06.12.2023r.(środa) – Wizyta studentów z UAM – u w ramach realizacji planu współpracy, grupa I, II, III i IV, godz.10,00.

Dn.06.12.2023 r. (środa) – „W poszukiwaniu Mikołaja” – zabawy tropiące w poszukiwaniu śladów Mikołaja, prosimy o ubranie dzieci w strój z motywem świątecznym, grupa I, II, III i IV.

Dn.06.12.2023r.(środa)– „Gdzie naprawdę mieszka św. Mikołaj? – mikołajkowe zabawy połączone                   z oglądaniem filmu edukacyjnego. grupa II.

Dn.07.12.2023r.(czwartek) - „Zdrowe zęby mam”- spotkanie warsztatowe ze studentkami pielęgniarstwa poświęcone higienie jamy ustnej, gr. III.

Dn.07.12.2023r.(czwartek) „- Jak Krasnal do zimy się szykował?”- przedstawienie w ramach Przeglądu Małych Form Scenicznych połączone z zajęciem otwartym „Kartki bożonarodzeniowe”, grupa II.

Dn.10.12.2023r. – 26.01.2024r.- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!” Zbiórka finansów do puszki na terenie przedszkola, grupa I, II, III, IV.

Dn.11.12.2023r.(poniedziałek) – „Świąteczne zapachy” – zajęcia kulinarne, pieczenie , ozdabianie i degustacja pierników, grupa I.

Dn.12.12.2023r.(wtorek) – „Świąteczne pierniki” - zajęcia kulinarne, pieczenie , ozdabianie i degustacja pierników, grupa IV.

Dn. 12.12.2023r. (wtorek)- „Mrozem malowane-lodowe witraże”- sztuka land artu (sztuka ziemi)  w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury”, grupa II.

Dn.13.12.2023r.(środa) - „Świąteczne życzenia”- przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami dla aktorów z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, wizyta na poczcie. grupa, II.

Dn.13.12.2023r.(środa) – „Urodziny miesiąca” – obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca grudnia, każda grupa w swoim zakresie.

Dn.14.12.2023 r. (czwartek) - „Piernikowe- love”- zajęcia kulinarne, przygotowanie i dekorowanie pierników, gr. III.

Dn.14.12.2023r.(czwartek)- „Boże Narodzenie piernikiem pachnące” – zajęcia kulinarne, przygotowanie i dekorowanie ciasteczek, grupa II.

Dn.18.12.2023 r. (poniedziałek) – „Idą święta”- przedstawienie dla rodziców w ramach Przeglądu Małych Form Scenicznych, grupa III, godz.16.00.

Dn.19.12.2023 r. (wtorek) – „Świąteczne życzenia”- wizyta seniorów z DDPS przy ul. Cegielnianej na terenie przedszkola, przygotowanie i przekazanie kartek bożonarodzeniowych przez dzieci z grupy III, wspólne śpiewanie kolęd, godz.9.30.

Dn.19.12.2023 r. (wtorek) – „Magiczna moc bajek” – spotkanie czytelnicze z zaproszonym rodzicem w ramach realizacji projektu edukacyjnego, grupa I i IV, godz.10.00.

Dn.20.12.2023 r. (środa) – „Wigilijny obiad” – uroczystość przedszkolna, montaż słowno – muzyczny pt. „ Idą święta” w wykonaniu grupy III; udział grupy I, II, III i IV, przedstawicieli Rady Rodziców, wizyta Mikołaja z prezentami. W tym dniu będą również wykonywane pamiątkowe zdjęcia grupowe

i indywidualne przez zaproszonego fotografa. Dzieci prosimy o ubranie w strój galowy (odświętny).

Dn.21.12.2023r.(czwartek)- „Etno-wspomnienia”- Wigilia i Boże Narodzenie- wizyta online w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, grupa II.

 

miesiąc listopad 2023r.

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian.

Dn.31.10.2023 – 03.11.2023r. – „Szkoła pamięta” – odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci, zapalenie zniczy

w ramach akcji MEN, grupa I, II, III i IV.

Dn.03.11.2023r.(piątek) – „Dzień Postaci z Bajek” – zabawy edukacyjne kształtujące pozytywne wzorce zachowań

z wykorzystaniem literatury dziecięcej oraz bajek animowanych, realizacja projektu pt. „Magiczna Moc Bajek”, grupa I.

Dn.03.11.2023r.(piątek) - „Bajkowe kino”- zabawy edukacyjne kształtujące pozytywne wzorce zachowań

z wykorzystaniem literatury dziecięcej; seans filmowy w przedszkolnym kinie w ramach obchodów „Dnia Postaci

z Bajek”, gr. III.

Dn.06-24.11.2023r.-"Bajki pełne sztuki" – poznawanie bajek stworzonych przez edukacjadzieci.pl w ramach projektu edukacyjnego „Zabawa sztuką” (Claude Monet, Vincent van Gogh, Jan Matejko, Władysław Podkowiński), grupa II.

Dn.07.11.2023r.(wtorek) – Wizyta seniorów z DDPS przy ul. Cegielnianej, realizacja planu współpracy, wykonywanie ozdób narodowych z dziećmi z grupy I, godz.9.30.

Dn.08.11.2023r. (środa)- „Kalisz moje miasto”– spacer ulicami miasta, budzenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i dumy ze swojego miejsca zamieszkania, realizacja projektu edukacyjnego „Wyzwanie Teodora”, zdobycie sprawności znawcy własnej miejscowości, grupa II.

Dn.08.11.2023r.(środa) – Wizyta u Prezydenta miasta Kalisza, reprezentacja dzieci z grupy III, godz. 8.45.Dzieciobowiązuje strój galowy.

Dn.09.11.2023r.(czwartek) - Spotkanie warsztatowe ze studentkami pielęgniarstwa poświęcone profilaktyce prozdrowotnej, grupa III.

Dn.10.11.2023r.(piątek) - Uroczystość przedszkolna z okazji Narodowego Święta Niepodległości, odśpiewanie hymnu, obejrzenie filmu edukacyjnego pt. „Polskie symbole narodowe”; rozwijanie postawy patriotycznej, grupa I, II, III i IV, godz.10.30. Wszystkie dzieci w tym dniu obowiązuje strój galowy.

Dn.10.11.2023r.(piątek) – Wyjście do V LO na uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, wspólne śpiewanie hymnu w ramach akcji MEN „Szkoła dla hymnu”, grupa IV, godz.11.00. Dzieci obowiązuje strój galowy.

Dn.14.11.2023r. (wtorek) - „W słoiku zamknięte”- zabawy kreatywne połączone z robieniem przetworów z warzyw

i owoców.- realizacja projektu edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury”, grupa II.

Dn.14.11.2023r. (wtorek) – „Mały Książę” – wyjście na musical do CKiS przy ul. Łaziennej, grupa III i IV, godz.12.00. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

Dn.16.11.2023r.(czwartek) – Uroczystość przedszkolna pt. „Królewskie pasowanie”, grupa „Biedronek”, godz.16.45. Dzieci w tym dniu obowiązuje strój galowy. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

Dn.20.11.2023r. (poniedziałek)-Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka- działania przybliżające temat praw dziecka połączone z oglądaniem prezentacji pt. „Prawa dziecka - Twoje prawa”, grupa II.

Dn.20.11.2023r.(poniedziałek) – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – prezentacja multimedialna, grupa I, III i IV.

Dn.21.11.2023r.(wtorek) – Przedszkolne eliminacje do Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej, grupa I, II, III i IV.

Dn.22.11.2023r.(środa) - Wyjście do Parku Przyjaźni, obserwacja i dokarmianie ptaków pozostających na zimę. Gr. III.

Dn.24.11.2023r.(piątek)- „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – konkurs plastyczny we współpracy

z rodzicami, prezentacja prac wykonanych przez dzieci i rodziców w holu przedszkola, grupa I, II, III i IV.

Dn.27.11.2023r.(poniedziałek) – Eliminacje do Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w ODN przy ul. Wrocławskiej.

Dn.28.11.2023r, (wtorek) -”Jak Krasnal do zimy się szykował?”- przedstawienie w ramach Przeglądu Małych Form Scenicznych połączone z zajęciem otwartym „Kartki bożonarodzeniowe”, grupa II.

Dn.28.11.2023r, (wtorek) – „Kartki bożonarodzeniowe” – zajęcia warsztatowe z udziałem rodziców, gr. I, godz.15.30.

Dn.29.11.2023r.(środa) – „Kartki bożonarodzeniowe” – zajęcia warsztatowe z udziałem rodziców, grupa III

i IV, godz.15.30.

Dn.29.11.2023r.(środa) – Urodziny miesiąca, obchodzenie urodzin dzieci z listopada, każda grupa w swoim zakresie.

Dn.30.11.2023r.(czwartek) - „Andrzejkowe wróżby”- zabawy tematyczne związane z obchodzeniem andrzejek, gr. III.

Dn.30.11.2023r.(czwartek)– „Polskie miasta w baśni i legendzie” – wyjście na spektakl teatralny w CKiS przy

ul. Łaziennej Teatru Nowoczesnego z Krakowa, grupa II i III, godz.10.10. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

Dn.30.11.2023r.(czwartek) – „Cztery pory roku – jesień” – ostateczny termin składania prac na konkurs plastyczny do MDK przy ul. Teatralnej, grupa I, II, III i IV.

 

 

miesiąc październik 2023r.

 

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian.

Dn.01.10.2023r.(niedziela) – 42 Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza – Mini Ptolemeusz, udział reprezentacji dzieci z grupy III i IV pod opieką n-lki Roksany Tokarek.

Dn.02.10-07.10.2023r. – „Tydzień Stefana Rogozińskiego” – zapoznanie z postacią podróżnika, grupa I, II, III i IV.

Dn.02.10.2023r.(poniedziałek)„W magicznym świecie dźwięków” – zabawy umuzykalniające w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki, grupa II i IV.

Dn.03.10.2023r.(wtorek) – „W magicznym świecie dźwięków” – zabawy umuzykalniające w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki, grupa I.

Dn.03.10.2023r.(wtorek)– „Święto Pieczonego Ziemniaka” – wycieczka do Przygodziczek, grupa III i IV, godz.8.10 – 13.00. Opłata kosztów przez Radę Rodziców. Prosimy rodziców o ubranie dzieci odpowiednio do pogody.

Dn.04.10.2023r.(środa) – „Sprzątamy dla Polski” – udział w ogólnopolskiej akcji sprzątania lasów i okolicznych terenów zielonych, grupa I, II, III i IV.

Dn.05.10.2023r.(czwartek)- Wycieczka do Leśnego Centrum Edukacyjnego „Las Winiarski”, kultywowanie tradycji związanych ze „Świętem Pieczonego Ziemniaka”, grupa I i II godz. 9.30- 13.00.Prosimy rodziców o ubranie dzieci odpowiednio do pogody. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

Dn.06.10.2023r.(piątek)– „Mały czy duży niech zawsze pamięta, aby jego buzia była zawsze uśmiechnięta” – obchody Dnia Uśmiechu, grupa II.

Dn.07.10. - 23.10.2023r. – „Europejski Tydzień Kodowania” - zajęcia z elementem kodowania, grupa I, II, III i IV.

Dn.09.10.2023r.(poniedziałek) - Wyjście na straganowocowo – warzywny w ramach cyklu „Świat w pigułce”, grupa II, godz.10.15.

Dn.09.10.2023r.(poniedziałek) - Wyjście na straganowocowo – warzywny w ramach cyklu „Świat w pigułce” przy

ul. Legionów, grupa III.

Dn.10.10.2023 r. (wtorek) -"Magiczne drzewo" – działania plastyczno- techniczne inspirowane twórczością Yayoi Kusama w ramach obchodów Dnia Drzewa, realizacja zadania w ramach projektu „Zabawa Sztuką”, gr. III i IV.

Dn.10.10.2023r.(wtorek)„Światowy Dzień Drzewa” – sadzenie drzewa w ogrodzie, działania plastyczne

z wykorzystaniem surowców wtórnych, grupa I i II.

Dn.10.10.2023r.(wtorek) – Wyjście na stragan owocowo – warzywny przy ul. Ułańskiej, grupa I.

Dn.11.10.2023r.(środa)-„Masełko dyniowe”, „Zielona pasta”- zajęcia kulinarne, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, gr. II.

Dn.12.10.2023r.(czwartek) –Jesienne smaki i zapachy” – zajęcia kulinarne promujące zdrowe odżywianie, grupa I.

Dn.13.10.2023r.(piątek) - Ostateczny termin składania prac plastycznych na konkurs „Cztery pory roku – lato” do MDK ul. Teatralna, grupa II, III i IV.

Dn.13.10.2023r.(piątek) - Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców, grupa I, II, III i IV, godz. 10.30. Dzieci w tym dniu obowiązuje strój galowy/odświętny.

Dn.13.10.2023r.(piątek) - Koncert Filharmonii Kaliskiej pt. „Daleka Ameryka” na terenie przedszkola w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”, godz.12.30 – 13.00, grupa I, II, III i IV. Opłata kosztówprzez Radę Rodziców.

Dn.16.10.2023 r. (poniedziałek) - „W poszukiwaniu jesieni”- wyjście na spacer do Parku Miejskiego, grupa III.

Dn.17.10.2023 r. (wtorek) – „Jesienne malowanie” – spotkanie ze sztuką online w ramach projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”, grupa IV.

Dn.18.10.2023r.(środa)Wyjście do Parku Miejskiego w poszukiwaniu oznak jesieni, grupa II.

Dn.20.10.2023r.(piątek)Dzień Seniora”- przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami dla mieszkańców DDPS

i DPS oraz aktorów z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, grupa I, II.

Dn.23.10.2023r.(poniedziałek)- Wyjście na stragan owocowo – warzywny w ramach projektu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, grupa IV.

Dn.25.10.2023 r.(środa) - „Urodziny miesiąca” – obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca października, grupa I, II, III

i IV, każda grupa w swoim zakresie.

Dn.26.10.2022r.(czwartek)- „Zrób ludzika z patyka”- zabawy kreatywne z wykorzystaniem naturalnych okazów- patyków, liści, traw oraz włóczki w ramach realizacji projektu „Z darami natury świat nie jest ponury”, grupa II.

Dn.30.10.2023r.(poniedziałek) – Zebranie z rodzicami, podsumowanie wstępnych obserwacji i diagnoz, prelekcje specjalistów, grupa I, II, III i IV, godz.16.30

 

miesiąc wrzesień 2023r.

 

Dn.07.09.2023r.(czwartek)Zebranie z rodzicami „Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/2024, grupa I, II, III i IV, godz.16.30.

Dn.08.09.2023r. (piątek) - „Narodowe Czytanie- Nad Niemnem”- zajęcia dydaktyczno-plastyczne w ramach udziału w akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej,

gr. II i III.

Dn.13.09.2023r. (środa) – „Biedronka ma kropki”, zabawy matematyczno – plastyczne

w ramach obchodów „Dnia Kropki”, grupa I.

Dn.14.09.2023r. (czwartek) - „Historia małej Vashti i the dot”- zabawy matematyczno- plastyczne w ramach obchodów „Międzynarodowego Dnia Kropki”, grupa II.

Dn.15.09 - 17.09.2023r. - 30 Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata” pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia, włączenie dzieci z grupy I, II, III i IV do segregacji odpadów, wykorzystanie surowców wtórnych do wykonywania prac plastycznych.

Dn.15.09.2023r. (piątek) - „Kropkowy zawrót głowy”- zajęcia matematyczno- plastyczne

w ramach obchodów „Dnia Kropki”, grupa III i IV.

Dn.18.09.2023 r. (poniedziałek) - „Narodowy Dzień Sportu”- zabawy sportowe na terenie ogrodu przedszkolnego w ramach realizacji akcji społecznej organizowanej przez Fundację Zwalcz Nudę, popularyzacja sportu wśród dzieci, grupa I, II, III i IV.

Dn.20.09.2023r. (środa) – „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” – złożenie dzieciom życzeń przez dyrektora, wychowawców i pracowników obsługi wraz z niespodzianką, zabawy

w grupach.

Dn.22.09.2023r. (piątek) – „Pani Jesień dary niesie” – zajęcia sportowo – plastyczne w ramach rozpoczęcia Jesieni, grupa I.

Dn.26.09.2023r. (wtorek) - „Bezpieczna droga do przedszkola”- spacer ulicami miasta w celu utrwalenia zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, gr. III

Dn.26.09.2023r. (wtorek) - „Bezpieczni na drodze” – spacer w okolicy przedszkola, utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, grupa II, godz. 10.30

Dn.27.09.2023r. (środa) – „Urodziny miesiąca”, obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca września, grupa I, II, III i IV, każda grupa w swoim zakresie.

Dn.27.09.2023r. (środa) – Zajęcie z udziałem rodziców w ramach realizacji planu adaptacyjnego pt. „Przedszkolak to ja”, grupa I „Biedronki”, godz. 15.30.

Dn.28.09.2023r. (czwartek) - „Soczyste jabłuszka”- zajęcia kulinarne z wykorzystaniem jabłek w ramach obchodów „Światowego Dnia Jabłka”, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, gr. III.

Dn.28.09.2023r. (czwartek) – „Małe czerwone jabłuszko” – zabawy muzyczno- plastyczne

i badawcze w ramach obchodów Światowego Dnia Jabłka, grupa I.

Dn.29.09.2023r. (piątek) – „Dzień Chłopaka”, złożenie życzeń chłopcom przez dyrektora, wychowawców, pracowników obsługi i Radę Rodziców, zabawy w grupach.

Planowane są również przesiewowe badania mowy w grupie II „Pszczółki” przez logopedę

z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu.

 

 

miesiąc sierpień 2023r.

Dn. 01.08.2023r.(wtorek) – „Balonowe disco” - zabawy muzyczno – ruchowe na terenie ogrodu przedszkolnego, powitanie dzieci po przerwie wakacyjnej, grupa I i II.

Dn. 02.08. 2023r.(środa) – „Dzień Kolorowanek” – zabawy plastyczne z wykorzystaniem kreatywnych technik np. mandali, frotage, grupa I i II.

Dn. 03.08. 2023r.(czwartek) – Wyjście do Galerii Sztuki J. Tarasina, oglądanie wystawy

pt. „Sounds of the Pentagonal Garden” wg Mikołaja Polińskiego oraz ogrodu zewnętrznego, grupa II, godz.10.00.

Dn. 03.08. 2023r.(czwartek) – „Dzień Arbuza” – zabawy edukacyjne połączone z oglądaniem filmiku oraz zajęcia kulinarne z wykorzystaniem arbuzów, grupa I i II.

Dn. 04.08. 2023r.(piątek) – Wyjście do MDK przy ul. Teatralnej, oglądanie wystawy w Galerii „Szatnia” oraz wystawy prac plastycznych przedszkolaków z cyklu „Cztery pory roku”, grupa I, godz.10.00.

Dn. 08.08. 2023r.(wtorek) – Wyjście do Straży Pożarnej przy ul. Nowy Świat, grupa I, godz. 10.00.

Dn. 09.08. 2023r.(środa) – Wyjście do Straży Pożarnej przy ul. Nowy Świat, grupa II, godz. 10.00.

Dn. 11.08. 2023r.(piątek) – Wyjście do Parku Przyjaźni, zabawy ruchowe na placu zabaw oraz relaks przy parkowej tężni, grupa I.

Dn. 14.08. 2023r.(poniedziałek) – „Dzień bajek” – oglądanie bajek animowanych na wybranych platformach edukacyjnych, grupa I i II.

Dn. 16.08. 2023r.(środa) – Wyjście do Parku Miejskiego – aktywne zabawy na terenie miasteczka ruchu drogowego w ogródku jordanowskim, grupa II.

Dn. 17.08. 2023r.(czwartek) – „Kalisz widziany przez okno autobusu”, przejażdżka zabytkowym czerwonym autobusem ulicami miasta, grupa I, godz.9.30, grupa II, godz.10.30. Opłata kosztów przez rodziców.

Dn. 17.08. 2023r.(czwartek) – „Złote disco” – zajęcia taneczne z p. Klaudią ze Szkoły Tańca Bogdan, grupa I, godz.12.30, grupa II, godz.13.00. W tym dniu prosimy rodziców o ubranie dzieci w złotym kolorze.

Dn. 23.08. 2023r.(środa) – „Dzień Miłośników Książek”, czytanie znanych i lubianych bajek przez zaproszonego gościa, grupa II.

Dn. 24.08. 2023r.(czwartek) – „Kropkowe show” - zajęcia taneczne z p. Klaudią ze Szkoły Tańca Bogdan, grupa I, godz.12.30, grupa II, godz.13.00. W tym dniu prosimy rodziców o ubrania dla dzieci w kropki.

Dn. 25.08. 2023r.(piątek) – Wyjście do Kina „Centrum” przy ul. Łaziennej na film animowany

pt. „Kicia Kocia na pikniku”, godz.10.00, grupa I i II. Opłata kosztów przez rodziców.

Dn.29.08.2023r. (wtorek) – „Urodziny miesiąca” – obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca sierpnia, każda grupa w swoim zakresie.

Dn. 30.08. 2023r.(środa) – Bajka pt. „Lokomotywa” na terenie przedszkola w wykonaniu aktora

z Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, grupa I i II, godz.10.00. Opłata kosztów przez rodziców.

 

miesiąc czerwiec 2023r.

 

Dn.01.06.2023r.(czwartek) – „Dzień Dziecka” – zabawy muzyczno – ruchowe na terenie ogrodu przedszkolnego połączone ze słodką niespodzianką, grupa I, II, III i IV.

Dn.05.06.2023r.(poniedziałek) - „Dzieci z różnych stron świata”- prezentacja multimedialna

połączona z zabawami edukacyjnymi, poznawanie życia dzieci na różnych kontynentach, kształtowanie postaw akceptacji i szanowania odmienności innych osób, gr. IV.

Dn.06.06.2023r.(wtorek) - Wyjście na UAM, grupa III i IV.

Dn.06.06.2023r.(wtorek) – Wycieczka do „Wioski indiańskiej” do Józefowa k.Chocza, grupa I i II, wyjazd godz.9.00. Odbiór dzieci w tym dniu od godz.15.00.

Dn. 07.06.2023r (środa) - „Prawa dziecka” – prezentacja multimedialna – poznawanie praw dziecka, grupa III i IV.

Dn.07.06.2023r. (środa) – „Kalisz – nasze miasto” – spacer ulicami miasta, poznawanie ważnych miejsc np. UAM, Szkoła Podstawowa nr 16, grupa I.

Dn.09.05.2023r. (piątek) - Festyn w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, grupa III.

12.06.2023 r. (poniedziałek) - „Świat dziecka”- wyjście do Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, wystawa prac laureatów konkursu plastycznego „Świat Dziecka”, grupa II.

Dn.12.06.2023r.(poniedziałek) – „Niezwykły spacer z Ekoludkiem” pod hasłem „Nasza łąka kolorowa” – udział w konkursie przyrodniczym zespołu dzieci z grupy IV w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Wykopaliskowej 45 od godz. 14.00 – 17.00.

Dn.13.06.2023r.(wtorek) - Wycieczka do Wrocławia, zwiedzanie: „Kolejkowo- Cudowny Dolny Śląsk w miniaturze” oraz wystawa budowli z klocków lego w Sky Tower, grupa III i IV. Wyjazd godz.8.15.

Dn.15.06.2023r.(czwartek) – Wyjście do Teatru im. W. Bogusławskiego na przedstawienie pt. „Tadek Niejadek”, grupa I i II, godz.9.00.

Dn.16.06.2023 r. (piątek) „Dzień Pustej Klasy” - zajęcia dydaktyczne, ruchowe oraz plastyczne poza budynkiem placówki, dzień spędzony na świeżym powietrzu, gr. II

Dn.20.06.2023r.(wtorek) – „Pierwszy Dzień Lata” – zabawy o tematyce przyrodniczej, wyjście do Parku Przyjaźni, grupa I.

Dn.20.06.2023 r. (wtorek) - „Lato w sztuce”- prezentacja multimedialna poświęcona motywie lata

w sztuce, zajęcia warsztatowe w plenerze, gr. II.

Dn.20.06.2023r.(wtorek) – Zebranie z rodzicami, podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej

i opiekuńczej za II półrocze roku szkolnego 2022/23, grupa I, II, III i IV, godz.16.30

Dn.21.06.2023r. (środa) -„Dziecko i muzyka- muzyką malowane”- zabawy muzyczno- plastyczne

z okazji Święta Muzyki z wykorzystaniem aktywnych metod twórczych i różnorodnych technik plastycznych, grupa IV.

Dn. 22.06.2023r. (czwartek) - Uroczystość zakończenia roku szkolnego dzieci odchodzących do szkoły

z grupy III i IV wg indywidualnych zaproszeń grup.

Dn.23.06.2023r. (piątek) -„Smaki lata”- zajęcia kulinarne, przygotowanie gofrów z dodatkiem sezonowych owoców, grupa II.

Dn.23.06.2023r. (piątek) – „Dzień Ojca” – wyjście z programem artystycznym do seniorów z DDPS przy ul. Cegielnianej, grupa I.

Dn.27.06.2023r. (wtorek) – Wyjście do Straży Miejskiej, grupa I i II.

Dn.28.06.2023r. (środa)– „Urodziny miesiąca” – obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca czerwca, każda grupa w swoim zakresie.

Dn.29.06.2023r. (czwartek) - Wyjście do Straży Miejskiej, grupa III i IV.

 

miesiąc maj 2023r.

 

02.05.2023r. (wtorek) - „Dzień flagi” – prezentacja multimedialna, przypomnienie symboli narodowych, grupa I, II, III, IV. Dzieci obowiązuje w tym dniu strój galowy.

08.05.2023r. (poniedziałek) - „Dzień bibliotekarki i bibliotekarza” – poznanie roli książki w życiu codziennym, przygotowanie kartki z życzeniami dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu                  

z Oddziałem Dziecięcym przy ul. Górnośląskiej i do Książnicy Pedagogicznej, grupa I, II, III i IV.

09.05.2023r. (wtorek)- „ Dzień Unii Europejskiej” – zabawy dydaktyczne, prezentacja multimedialna utrwalająca wiedzę na temat państw zrzeszonych w Unii Europejskiej i samej Unii- symbole, hymn, flaga. Realizacja zadania w ramach projektu edukacyjnego pt. „ Technikoludek czyli dziecko w świecie technologii”, grupa I, II, III, IV.

10.05.2023r. (środa) – Wyjście do księgarni „Żak” przy ul. Handlowej, zakup nowych publikacji w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i realizacji projektu „Książka (dla) Przedszkolaka”, grupa I.

11.05.2023r. (czwartek) – Wyjście do księgarni „Żak” przy ul. Handlowej, zakup nowych publikacji w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza, grupa II.

12.05.2023r. (piątek) - „Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek”- wykonanie i przekazanie laurek dla pielęgniarek połączone z oglądaniem filmu edukacyjnego „Pogadanka pielęgniarki”, grupa II i IV.

12.05.2023r. (piątek) – Koncert Filharmonii Kaliskiej pt. „Na tropie wakacyjnych rytmów”, godz.11.00, grupa I, II, III i IV. Dzieci w tym dniu obowiązuje strój galowy/ odświętny. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

16.05.2023r. (wtorek) - Wyjście do księgarni Kaliskiej przy ul. Kościuszki w ramach realizacji planu współpracy z biblioteką, zakup książki, grupa IV.

17.05.2023r.(środa) –„ Brownie z czerwonej fasoli”- zajęcia kulinarne w ramach projektu edukacyjnego „Dzieci gotują”, grupa IV.

19.05. 2023r (piątek) - „Światowy Dzień Pszczół” - zabawy tematyczne połączone z prezentacją multimedialną zwracające uwagę na ogromną rolę pszczół w ekosystemie, ale także na propagowanie praktycznych rozwiązań sprzyjającym tym miodnym stworzeniom, grupa I, II, III i IV.

23.05.2023r.(wtorek) -„Poezja Przedszkolaka” – udział w konkursie recytatorskim przedstawiciela z grupy

III. Konkurs odbędzie się w Książnicy Pedagogicznej o godz.16.00.

24.05.2023r.(środa)- „Urodziny miesiąca”, obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca kwietnia, każda grupa w swoim zakresie.

25.05.2023r. (czwartek)- „Zamieszanie w krainie bajek ” teatrzyk dla rodziców w ramach Przeglądu Małych Form Scenicznych i Dnia Rodziny, kształtowanie twórczej postawy dzieci poprzez zabawę w teatr, grupa IV, godz. 16:00.

26.05.2023r. (piątek) – Wyjście z programem artystycznym z okazji Dnia Matki do seniorów z DDPS przy

ul. Cegielnianej, grupa III, godz.10.00. Dzieci obowiązuje w tym dniu strój galowy.

30.05.2023 r. (wtorek) - Zajęcia kulinarne- przygotowanie soku owocowo-warzywnego w ramach świętowania Dnia Soku, gr. II.

30.05.2023 r. (wtorek)– Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej „Pyza 2023” - udział zespołu dzieci z grupy III. 30.05.2023 r. (wtorek) – „Olimpiada Zdrowotna” organizowana przez PSSE w ramach Tygodnia Zdrowia, udział zespołu z grupy III.

31.05.2023 (środa) - Festyn Rodzinny dla rodziców i dzieci wszystkich grup. Uroczystości klasowe z okazji Dnia Rodziny grupa I, II i III wg indywidualnych zaproszeń grup.

W ramach realizacji preorientacji zawodowej planowane jest zwiedzanie Komendy Policji przez wszystkie grupy.

 

 

miesiąc kwiecień 2023r.

03.04.2023r. (poniedziałek) -„Urodziny Andersena”- zajęcia tematyczne poświęcone twórczości H.Ch. Andersena, realizacja zadania w ramach projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”, gr. II.

03.04.2023r. (poniedziałek)„Wielkanocne babeczki” – zajęcia kulinarne, grupa I.

03.04.2023. (poniedziałek) - „Ptaki w czterech porach roku”- udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym w ramach realizacji projektu „Razem Za Słonkiem Przez Cztery Pory Roku”, grupa IV.

04.04.2023 r. (wtorek) - „Zaświeć się na niebiesko”- zajęcia tematyczne w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, grupa I, II, III i IV.

05.04.2023 r. (środa)Poszukiwanie śladów zajączka, każda grupa w swoim zakresie.

05.04.2023 r. (środa) – „Życzenia dla seniorów” – wizyta w DDPS u seniorów przy ul. Cegielnianej w ramach realizacji planu współpracy, grupa I.

05.04.2023r.(wtorek) - „Wiosna pełna kwiatów”- udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym, grupa IV.

06.04.2023 r. (czwartek) - „Wielkanocne zwyczaje”- prezentacja multimedialna poświęcona zwyczajom wielkanocnym, gr. I, II.

06.04.2023 r. (czwartek) – „Czy pies musi gryź?” – spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej, grupa I, II, III i IV.

07.04.2023 r. (piątek)„Wielkanocny koszyk” – spotkanie z szefową kuchni, omówienie symboliki pokarmów, grupa I, II, III i IV.

07.04 .2023 r. (środa) - „Każdy przedszkolak powie, że najważniejsze jest zdrowie!- pogadanki, oglądanie filmu edukacyjnego oraz działania praktyczne dzieci kształtujące zachowania prozdrowotne z związku ze „Światowym Dniem Zdrowia”, grupa I, II, III i IV.

11.04.2023 r. (wtorek) - „Na wiosennej łące”- zajęcia tematyczne w terenie, wyjście do Parku Przyjaźni, gr. II.

13.04.2023 r. (czwartek) -„Niebieskie Igrzyska”- wydarzenie sportowe będące oznaką wsparcia dla osób ze spektrum Autyzmu, kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi, gr. II i IV.

13.04.2023 r. (czwartek)„Światowy Dzień Zdrowia” – spotkanie z pielęgniarką w ramach preorientacji zawodowej, grupa III.

18.04.2023 r. (wtorek) – „Segregujemy odpady” – spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej, grupa I, II, III i IV.

19.04.2023 r. (środa) - „Zabawka z niczego”- ostateczny termin przynoszenia prac na przedszkolny konkurs plastyczno- techniczny na stworzenie zabawki z odpadów makulaturowych i surowców wtórnych, prace konkursowe przygotowywane we współpracy z rodzicami, grupa I, II, III i IV.

20.04.2023 r. (czwartek) -Warsztaty malarskie prowadzone przez artystę Jakuba Multana, gr. II i IV.

19.04.2023r. (środa)-„Łączy nas pamięć”- udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile 2023, upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim podczas II wojny światowej, grupa IV.

20.04.2023r.( czwartek) - „Domowa nutella”- zajęcia kulinarne w ramach realizacji projektu „Dzieci gotują”, grupa IV.

20.04.2023 r. (czwartek) –„Światowy Dzień Ziemi” – oglądanie prezentacji multimedialnej, grupa III.

20.04.2023 r. (czwartek) –„Jak unikać dymu papierosowego?” – trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy dorośli palą, realizacja zadania w ramach projektu PSSE, grupa III.

21.04.2023r. ( piątek) „Zmiana zaczyna się od działania”- obchody „Dnia Ziemi” - oglądanie filmu edukacyjnego połączonego z zabawami sensorycznymi, grupa IV.

21.04.2023 r. (piątek) - „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”- turniej ekologiczny kształtujący postawę proekologiczną wśród najmłodszych w ramach obchodów Dnia Ziemi, udział 3 osobowych reprezentacji każdej z grup. 24.04.2023 r. (poniedziałek) - „Jak powstaje książka?”- zajęcia tematyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, realizacja zadania w ramach projektu edukacyjnego „Technikoludek, czyli dziecko w świecie technologii”, grupa I, II, III i IV.

24.04.2023r. (poniedziałek) - Spotkanie czytelnicze w ramach obchodów „Światowego Dnia Książki”, grupa III i IV.

24.04 – 28.04.2023r. – „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”, indywidualne spotkania z rodzicami, grupa III i IV.

25.04.2023 r. (wtorek) -Wyjście do kaliskiego ratusza, zwiedzanie wieży ratuszowej, gr. II, godz. 10.00

25.04.2023 r. (środa) – „Urodziny miesiąca”, obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca kwietnia, każda grupa w swoim zakresie.

28.04.2023r. (piątek) - „Śmieci segregujemy- przyrodę ratujemy”- udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym, grupa IV.

 

 

Marzec 2023

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian

 

Dn.01.03.2023r.(środa)„Wirtualny spacer po Teatrze Wielkim w Poznaniu”- poznawanie i utrwalenie wiedzy o teatrze, rozwijanie świadomości racjonalnego korzystania przez dzieci z multimediów, grupa IV.

Dn.07.03.2023r.(wtorek) -„Słodkości na Dzień Kobiet”- zajęcia kulinarne, przygotowania słodkiego upominku dla Pań pracujących w przedszkolu z okazji Dnia Kobiet, gr. II

Dn.07.03.2023r.(wtorek) – „Zdrowy dziecięcy jadłospis” – układanie przez dzieci jadłospisu z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia, grupa I.

Dn.08.03.2023r.(środa) – „Dzień Kobiet” – uroczystość przedszkolna, życzenia dla dziewczynek i kobiet

od chłopców z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców, grupa I, II, III i IV. Dzieci obowiązuje strój odświętny.

Dn.09.03.2023r.(czwartek) – „Zdrowy dziecięcy jadłospis” – układanie przez dzieci jadłospisu

z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia, grupa III.

Dn.13.03.2023r.(poniedziałek) – „Ogólnopolski Dzień Matematyki” – zabawy matematyczno – plastyczne, grupa I, II i III.

Dn 14.03.2023r. (wtorek) - „Ogólnopolski Dzień Matematyki”- przegląd rozwoju technologicznego narzędzi ułatwiających liczenie i przeliczanie, realizacja zadania w ramach projektu edukacyjnego „Technikoludek, czyli dziecko w świecie technologii”, grupa I, II, III i IV.

Dn 14.03.2023r. (wtorek) - „Zakodowany obraz”- zabawy matematyczno- plastyczne z okazji Dnia Matematyki, realizacja zadania w ramach projektu edukacyjnego „Zabawa Sztuką”, grupa II.

Dn.15.03.2023r.(środa) – „W poszukiwaniu oznak wiosny” – wyjście do Parku Przyjaźni, grupa III.

Dn, 16.03.2023r. (czwartek)Koncert Filharmonii Kaliskiej pt. „Aromatek i waleczna Arya”, grupa I, II, III i IV, godz.10.45. Dzieci obowiązuje strój galowy/ odświętny. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

Dn, 16.03.2023r. (czwartek) - Wyjście do Parku Przyjaźni w poszukiwaniu oznak wiosny. Zakup wiosennych kwiatów, cebulek, nasion do kącika przyrody, grupa IV godz. 12.00

Dn, 16.03.2023r. (czwartek) - „Zabawka z niczego”- rozstrzygnięcie grupowego konkursu na stworzenie zabawki z odpadów makulaturowych i surowców wtórnych, prace konkursowe przygotowywane we współpracy

z rodzicami, grupa II.

Dn.17.03.2023r.(piątek) – „Oznaki wiosny” – spacer w okolicy p-la w poszukiwaniu pierwszych symptomów wiosny, grupa I, godz.10.00.

Dn.17.03.2023r.(piątek) - „Nasze ciało to my” –zabawy ruchowe w ramach projektu PSSE pt. „Mamo, tato co wy na to”, grupa III.

Dn.17.03.2023r.(piątek) – „Cztery pory roku – wiosna” – konkurs plastyczny, ostateczny termin składania prac do MDK przy ul. Teatralnej, grupa I, II, III, IV

Dn.20.03.2023r.(poniedziałek) – „Dzień Żaby” – zabawy dydaktyczno – plastyczne i ruchowe w ramach obchodów świąt nietypowych, grupa I.

Dn.21.03.2023r.(wtorek) – „Ekologiczna Marzanna” – pożegnanie zimy na terenie ogrodu, grupa I, II, III i IV.

Dn, 21.03.2023r. (wtorek) „Dzień Kolorowej Skarpetki”-akcja w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zespołu Downa, zajęcia tematyczne. Zachęcamy, aby w ten dzień założyć dzieciom dwie różne skarpetki do przedszkola jako znak solidarności z osobami z zespołem Downa, grupa I, II, III, IV.

Dn.22.03.2023r. (środa) - Wyjście na pocztę- wysłanie kartek z życzeniami dla mieszkańców Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, grupaIV godz. 10.30.

Dn.22.03.2023r. (środa) – „W poszukiwaniu wiosny”- spacer w poszukiwaniu oznak wiosny, grupa I.

Dn.22.03.2023r. (środa) –„ Światowy Dzień Wody”- przemarsz w okolicy przedszkola, uświadamianie jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów, grupa IV godz.10.30.

27.03.2023r (poniedziałek) - „Międzynarodowy Dzień Teatru”- zwiedzanie Teatru im. W. Bogusławskiego

w Kaliszu, przekazanie życzeń od całej społeczności przedszkolnej, grupa IV, godz.10.00

27.03.2023r (poniedziałek) – „Jak się czuję, kiedy dymi papieros” – zajęcia w ramach projektu PSSE

pt. „Czyste powietrze wokół nas”, grupa III.

27.03.2023r (poniedziałek) - „Księżniczka i włóczęga”- spektakl online Teatru Lalek „Przytulanka” w ramach obchodów Dnia Teatru, gr. II.

Dn.29.03.2023r.(środa) – „Urodziny”- obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca marca, grupa I, II, III i IV.

Dn.29.03.2023r.(środa)- „Koncert w lesie” – przedstawienie teatralne z udziałem rodziców w ramach Przeglądu Małych Form Scenicznych i obchodów Dnia Teatru, grupa II, godz.15.30.

 

luty 2023r.

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian

 

01-28.02.2023r.-„Przedszkolni wolontariusze”- „Miska dla schroniska” – promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola, zaangażowanie się w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym, wszystkie grupy.

01.02.2023 r. (środa) -„Bezpieczne ferie”- spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej poświęcone bezpieczeństwu w trakcie trwania ferii zimowych, gr. II.

02.02.2023 r. (czwartek) -„Bezpieczne ferie”- spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej poświęcone bezpieczeństwu w trakcie trwania ferii zimowych, gr. I.

06.02.2023r.(poniedziałek) – „Zwierzęta zimowej krainy” – oglądanie prezentacji multimedialnej, grupa III.

07.02.2023 r. (wtorek) - „Dzień Bezpiecznego Internetu”- prezentacja multimedialna o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, grupa I, II, III i IV.

08.02.2023r. (środa).-„Podwodny Świat- Wielka Rafa Koralowa”- oglądanie filmu edukacyjnego, poznawanie bogactwa życia pod wodą, kształtowanie postawy otwartości i ciekawości otaczającym światem

w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Z mapą przez Świat” Gr. IV                                            

09.02.2023r.(czwartek) – „Dzień Pizzy” – zajęcia kulinarne w ramach preorientacji zawodowej, grupa III.

09.02.2023 r. (czwartek)- „Dzień Pizzy”- zajęcia kulinarne, przygotowywanie pizzy i degustacja, gr. II.

10.02.2023r. (piątek) ”Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112- trzy cyfry ratujące życie” zdobywanie wiedzy dotyczącej tego kiedy i w jaki sposób korzystania z numeru 112 poznawanie znaczenia wszystkich osób pracujących w służbach ratunkowych Gr. IV

13.02.2023 r. (poniedziałek)- „Walentynkowe serduszko”- przybliżenie zwyczaju obdarowywania się walentynkowymi kartkami, przygotowanie serduszek dla swoich najbliższych, gr. II

14.02.2023 r. (wtorek)-„Bal przebierańców” – uroczystość połączona z obchodami „Walentynek”, grupa I, II, III i IV. Prosimy rodziców o przebranie dzieci w tym dniu w stroje karnawałowe. W tym dniu będą również wykonywane pamiątkowe zdjęcia.

15.02.2023r. (środa) – Ciasteczka logopedyczne- zajęcia kulinarne w ramach realizacji projektu „Dzieci gotują” Gr. IV

15.02.2023r. (środa)Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę wychowawczo – dydaktyczną

za I półrocze 2022/23, grupa I, II, III i IV, godz.16.30.

16.02.2023 r.(czwartek) - „Jak odnaleźć własne korzenie?”- przygotowywanie we współpracy z rodzicami drzewa genealogicznego każdego dziecka, realizacja zadania w ramach projektu edukacyjnego „Magiczna Moc Bajek”, gr. II

16.02.2023 r.(czwartek) – „Tłusty czwartek” – degustacja słodkich przekąsek ( pączki, faworki); oglądanie filmiku edukacyjnego o powstawaniu pączków, grupa I, II, III i IV.

17.02.2023 r.(piątek) „Dzień kota” – działania plastyczne w ramach projektu edukacyjnego pt. „Tydzień bajek polskich”, grupa III.

17.02.2023 r.(piątek) „Dzień kota” – kreatywne zabawy plastyczno – muzyczne w ramach projektu edukacyjnego pt. „Książka (dla) przedszkolaka”, grupa I.

22.02.2023r. ((środa) „Prehistoryczny Świat”- wirtualny spacer po Muzeum Ewolucji, zainteresowanie historią, kształtowanie postawy szacunku wobec tego, co przeszłe, starsze. Gr. IV

22.02.2023 r. (środa) - „Urodziny miesiąca” – obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca lutego. Każda grupa

w swoim zakresie.

23.02.2023 r. (czwartek)- Ostateczny termin składania prac na konkurs plastyczny pt. „Cztery pory roku - zima” do MDK przy ul. Teatralnej, grupa I, II, III i IV.

24.02.2023 r. (piątek)- „Dzień Dinozaura”- prezentacja multimedialna poświęcona dinozaurom, realizacja zadania w ramach projektu edukacyjnego „Technikoludek czyli dziecko w świecie technologii”, grupa I, II, III

i IV.

24.02.2023 r. (piątek) – „Zdrowo i sportowo” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne na powietrzu w ramach realizacji projektu edukacyjnego, grupa III.

28.02.2023r.(wtorek)- „Magiczna Irlandia”- ostateczny termin składania prac na konkurs plastyczny

do MDK przy ul. Teatralnej, grupa III i IV.

 

miesiąc styczeń 2023r.

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian

02-31.01.2023r.-„Przedszkolni wolontariusze”- „Miska dla schroniska” – promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola, zaangażowanie się w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym, wszystkie grupy.

02.01. – 26.01.2023r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!” Zbiórka finansów do puszki na terenie przedszkola.

04.01.2023r.(środa) – „Olimpiada sportowa” - realizacja Ogólnopolskiej Akcji „Zdrowo i Sportowo ”,gr. IV.      

04-05.01.2023r. - „Mija czas”- wykonanie zadań w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Razem 

ze Słonkiem w czterech porach roku”, grupa IV.

05.01.2023 r. (czwartek) - „Zimowa Olimpiada”-zabawy ruchowo-gimnastyczne, promowanie zachowania fair-play, realizacja zadania w ramach projektu edukacyjnego „Z kulturą nam do twarzy”, gr. II.

10.01.2023 r. (wtorek) - „Od mowy do Internetu”- prezentacja multimedialna o rozwoju sposobów komunikacji, realizacja zadania w ramach projektu edukacyjnego „Technikoludek czyli dziecko w świecie technologii”, grupa I, II, III i IV.

10.01. – 12.01. 2023 r. – „Różne stany wody” – zabawy badawcze połączone z poznawaniem utworów

M. Kownackiej z „Razem ze słonkiem – Zima” w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. „Razem

ze Słonkiem w Czterech Porach Roku”, grupa IV.

16.01.2023r. (poniedziałek) – „Karnawał w Polsce i na świecie” – prezentacja multimedialna

o zwyczajach karnawałowych w różnych zakątkach świata, grupa III.

17.01.2023r. (wtorek) – Odbiór dzieci z przedszkola do godz.12.30. W tym dniu zapraszamy Rodziców

i Dziadków na godz.14.00 do Auli UAM ul.Nowy Świat 28-30 na Galę Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023, której jesteśmy współorganizatorem.

18.01.2023r. (środa) - „Dzień Kubusia Puchatka”- seans kinowy połączony z zabawami integracyjnymi, gr. II.

18.01.2023r. (środa) – „Dzień Bałwana” – twórcze zabawy plastyczno – techniczne, grupa I.

19.01.2023 r. (czwartek) – Koncert Filharmonii Kaliskiej pt. „Cztery razy cztery struny, czyli o kwartecie smyczkowym”, godz.10.30, grupa I, II, III i IV. Opłata Kosztów przez Radę Rodziców.

19.01.2023 r. (czwartek)- „Słodkości dla Babci i Dziadka”- zajęcia kulinarne, przygotowanie wypieków

z okazji Dnia Babci i Dziadka, gr. II.

20.01.2023 r. (piątek) – Wyjście do „Sanepidu” przy ul. Kościuszki, poznanie pracy w laboratorium, grupa IV.

24.01.2023r. (wtorek) – Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, grupa II, godz.12.00.

Dzieci obowiązuje strój galowy.

25.01.2023r. (środa) - Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, grupa III, godz.12.00.

Dzieci obowiązuje strój galowy.

25.01.2023 r. (środa) - „W poszukiwaniu zimowego krajobrazu”- wyjście na spacer, poszukiwanie oznak zimowej aury, gr. II

25.01.2023 r. (środa) - "All about Great Britain" - stworzenie gazetki tematycznej o Wielkiej Brytanii, realizacja projektu edukacyjnego „Angielski jest funtastyczny”, grupa III.

26.01.2023r.(czwartek) - Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, grupa IV, godz.12.00.

Dzieci obowiązuje strój galowy.

26.01.2023r.(czwartek) – „Dzień Babci i Dziadka” u seniorów w DDPS przy ul. Cegielnianej, wyjście grupy II i III, godz.10.00. Dzieci w tym dniu obowiązuje strój galowy.

24.01. – 27. 01. 2023 r. – „Karnawał na świecie” – poznanie kolejnych regionów świata w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. „Z mapą przez świat”, grupa IV.

27.01.2023 r. (piątek) – „Dzień Babci i Dziadka” – uroczystość przedszkolna, grupa I, godz.12.00.

Dzieci obowiązuje strój galowy.

30.01.2023 r. (poniedziałek)- Ostateczny termin składania prac na konkurs plastyczny pt. „Podniebne stworzenia” do MDK przy ul. Teatralnej, grupa II, III i IV.

31.01.2023 r. (wtorek) - „Urodziny miesiąca” – obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca stycznia. Każda grupa w swoim zakresie.

 

 

miesiąc Grudzień 2022r.

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian.

 

01.12. – 05.12.2022r. – „Kartki bożonarodzeniowe” – zajęcia otwarte z udziałem rodziców, grupa I,II, III i IV.

01.-06.12.2022 r.- „Serce za odwagę”- udział w akcji organizowanej przez Fundację Pamięci Narodów, przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych dla Powstańców warszawskich i żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, żyjących w Polsce oraz za granicą, gr. II.

05.12.2022 r. (poniedziałek) - „Kartki Świąteczne”- spotkanie otwarte z rodzicami w ramach realizacji planu współpracy, gr. II, godz.15.30

06.12.2022 r. (wtorek) – „Mikołajkowe tradycje” – wyjście na koncert do TBF przy ul. Rzemieślniczej , grupa III i IV, godz.9.10. Dzieci w tym dniu prosimy o ubranie w czapkę Mikołaja.

06.12.2022 r. (wtorek) – „Gdzie mieszka św. Mikołaj? – oglądanie prezentacji multimedialnej, grupa I, II i III.

06.12.2022 r. (wtorek) – „Mikołajkowe zwyczaje” – zabawy tropiące w poszukiwaniu śladów Mikołaja, grupa I, II, III i IV.

07.12.2022 r. (środa) – „Cztery pory roku – jesień” – ostateczny termin składania prac plastycznych na konkurs do MDK przy ul. Teatralnej, grupa II, III i IV.

07.12.2022 r. (środa)– „Pokarm dla ptaków” – wyjście do sklepu zoologicznego, zakup odpowiedniego pożywienia dla ptaków, grupa I, godz.10.00.

07.12.2022 r. (środa) – „Mikołaje są na świecie” – słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela w ramach realizacji projektu pt. „Tydzień bajek polskich”, grupa III.

08.12.2022 r. (czwartek) - „Piernikowe- love”- zajęcia kulinarne, przygotowanie i dekorowanie pierników,

gr. II.

09.12.2022 r. (piątek) - „Ptasia stołówka”- przygotowanie pożywienia dla ptaków zimujących

w Polsce, gr. II.

12.12.2022 r. – 15.12.2022r. – „Podziel się zabawką” – zorganizowanie zbiórki dla dzieci z Domu Dziecka

w ramach akcji Urzędu Pocztowego przy ul. Górnośląskiej.

12.12.2022 r. (poniedziałek) - „Tradycje bożonarodzeniowe”- prezentacja multimedialna o tradycjach bożonarodzeniowych na całym świecie, gr. II.

14.12.2022 r. (środa) - „Pierwsza pomoc dla Przedszkolaka”- zajęcia warsztatowe ze studentkami pielęgniarstwa, poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy, gr. II, godz. 10.30

14.12.2022 r. (środa) – „Ciasteczka imbirowe” – zajęcia kulinarne w ramach projektu edukacyjnego pt. „Dzieci gotują”, grupa IV.

15.12.2022 r. (czwartek) - „Koncertowa jesień w lesie”- prezentacja przedstawienia dla rodziców w ramach Przeglądu Małych Form Scenicznych, godz. 16.00

19.12.2022 r. (poniedziałek) – „Kartka dla seniora” – złożenie życzeń seniorom w DDPS przy ul. Cegielnianej, grupa III.

19.12.2022 r. (poniedziałek) – „Zbliżają się święta” – montaż słowno – muzyczny dla rodziców w ramach Przeglądu Małych Form Scenicznych, grupa III, godz.16.00.

20.12.2022 r. (wtorek) - „Święta z Technikoludkiem”- nagranie życzeń dla najbliższych, realizacja zadania

w ramach projektu edukacyjnego „Technikoludek, czyli dziecko w świecie technologii”, grupa I, II, III i IV.

20.12.2022 r. (wtorek) – „Wigilijny obiad” – uroczystość przedszkolna, montaż słowno – muzyczny

pt. „ Zbliżają się święta” w wykonaniu grupy III; udział grupy I, II, III i IV i przedstawicieli Rady Rodziców, wizyta Mikołaja z prezentami. W tym dniu będą również wykonywane pamiątkowe zdjęcia grupowe

i indywidualne przez zaproszonego fotografa. Dzieci prosimy o ubranie w strój galowy (odświętny).

21.12.2022 r. (środa) – „Urodziny miesiąca” – obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca grudnia. Każda grupa

w swoim zakresie.

28.12.2022 r. (środa) – „Zimowe bajki” – czytanie bajek w ramach projektu edukacyjnego pt. „Książka (dla) Przedszkolaka” przez studentkę UAM odbywającą praktyki studenckie, grupa I.

 

miesiąc Listopad 2022r.

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian.

 

Dn.31.10.2022 – 04.11.2022r. – „Szkoła pamięta” – odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci, zapalenie zniczy, grupa I, II, III i IV.

Dn.04.11.2022r.(piątek) – Ostateczny termin składania prac plastycznych na konkurs pt. „Wolność bez nałogów” do MDK przy ul. Teatralnej, grupa III.

Dn.04.11.2022r.(piątek)– „Dzień Postaci z Bajek” – zabawy edukacyjne kształtujące pozytywne wzorce zachowań z wykorzystaniem literatury dziecięcej, realizacja zadania w ramach projektu edukacyjnego „Technikoludek czyli dziecko w świecie technologii”, grupa I, II, III i IV.

Dn.04.11.2022r. -10.11.2022r. – „Tydzień Bajek Polskich” , realizacja projektu edukacyjnego, grupa III.

Dn.07.11.2022r.(poniedziałek) – Wykonanie i wysłanie kartki okolicznościowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości do seniorów z DDPS przy ul. Cegielnianej.

Dn.08.11.2022r.(wtorek) – „Moje miasto” – spacer ulicami miasta, kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy miejsca zamieszkania, grupa II.

Dn.09.11.2022r.(środa) – Wizyta u Prezydenta miasta Kalisza, grupa IV, godz,10.00. Dzieci obowiązuje strój galowy.

Dn.10.11.2022r.(czwartek) Uroczystość przedszkolna z okazji Narodowego Święta Niepodległości, odśpiewanie hymnu, obejrzenie filmu edukacyjnego pt. „Polskie symbole narodowe”; rozwijanie postawy patriotycznej, grupa I, II, III i IV, godz.10.30. Wszystkie dzieci w tym dniu obowiązuje strój galowy.

Dn.15.11.2022r.(wtorek) – „Buraczane naleśniki” – realizacja projektu edukacyjnego pt. „Dzieci gotują”, promocja zdrowego odżywiania, grupa IV.

Dn.18.11.2022r.(piątek) – „Z mapą przez świat” – realizacja projektu edukacyjnego, grupa IV. Dn.18.11.2022r.(piątek) – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – prezentacja multimedialna, grupa I, II, III i IV.

Dn.21.11.2022r.(poniedziałek) – Przedszkolne eliminacje do Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej, grupa I, II, III i IV. Wszystkie dzieci w tym dniu obowiązuje strój galowy.

Dn.22.11.2022r.(wtorek) – „Jak dbać o swoje zdrowie” – spotkanie warsztatowe ze studentkami pielęgniarstwa poświęcone profilaktyce prozdrowotnej, grupa II, godz.10.30.

Dn.24.11.2022r.(czwartek) – Eliminacje do Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w ODN przy ul. Wrocławskiej.

Dn.24.11.2022r.(czwartek) – Wycieczka do Fabryki Bombek w Koźminie Wlkp. grupa II, III i IV. Opłata kosztów przez Radę Rodziców. O godzinie wyjazdu i powrotu dzieci rodzice zostaną poinformowani przez wychowawczynie grup.

Dn.25.11.2022r.(piątek) – „ Światowy Dzień Pluszowego Misia” – prezentacja prac plastycznych, zabawy grupowe, grupa I, II, III i IV.

Dn.25.11.2022r.(piątek) – Uroczystość przedszkolna „Pasowanie na przedszkolaka”, grupa „Biedronek”, godz.16.30. Dzieci w tym dniu obowiązuje strój galowy. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

Dn.28.11.2022r.- 30.11.2022r. – „Kolorowe bombki” – warsztaty w grupach w ramach ozdabiania bombek przywiezionych z Fabryki Bombek, grupa I, II, III i IV. Opłata kosztów bombek przez Radę Rodziców.

Dn.30.11.2022r.(środa) – Urodziny miesiąca, obchodzenie urodzin dzieci z listopada, każda grupa w swoim zakresie.

 

miesiąc Październik 2022r.

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian.

 

Dn.02.10.2022r.(niedziela) – 41 Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza – Mini Ptolemeusz, udział reprezentacji dzieci z grupy III i IV pod opieką n-lki Sylwii Przybylskiej.

Dn.03.10.2022r.(poniedziałek) – „W magicznym świecie dźwięków” – zabawy umuzykalniające w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki, grupa I, II, III i IV.

Dn.05.10.2022r.(środa) –Wyjście na spacer w okolicy przedszkola w poszukiwaniu oznak jesieni, przestrzeganie zasad ruchu pieszych, grupa I, godz.10.15

Dn.06.10.2022r.(czwartek) – „Piramida żywienia” – spotkanie z Magdaleną Sochocką, studentką dietetyki, promowanie zdrowego sposobu odżywiania, grupa IV.  

Dn.07.10.2022r.(piątek) - Ostateczny termin składania prac plastycznych na konkurs „Cztery pory roku – lato” do MDK ul. Teatralna, grupa II, III i IV.

Dn.07.10.2022r.(piątek) - „Jesienne malowanie” – spotkanie ze sztuką online, prezentacja multimedialna, grupa I.

Dn.07.10.2022r.(piątek)Mały czy duży niech zawsze pamięta, aby jego buzia była zawsze uśmiechnięta” – obchody Dnia Uśmiechu, grupa I, II , III i IV.

Dn.08.10. - 23.10.2022r. – „Europejski Tydzień Kodowania” - zajęcia z elementem kodowania, grupa I, II, III i IV.

Dn.10.10.2022r.(poniedziałek) – „Dzień Drzewa” – sadzenie drzewa w ogrodzie, działania plastyczne

z wykorzystaniem surowców wtórnych, grupa I, II, III i IV.

Dn.10.10.2022r.(poniedziałek) – „Dzień Gier Planszowych” – stworzenie gry planszowej lub podłogowej w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Technikoludek czyli dziecko w świecie technologii”, grupa II, III i IV.

Dn.11.10.2022r.(wtorek) – Wycieczka do Kaliskiego Grodu Piastów na Zawodziu, grupa I i IV, godz.9.30 – 13.00. Prosimy rodziców o ubranie dzieci odpowiednio do pogody. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

Dn.11.10.2022r.(wtorek)  - Wyjście na stragan owocowo – warzywny przy ul. Legionów, zakup jesiennych owoców

i warzyw, grupa II.

Dn.12.10.2022r.(środa) – Wycieczka do Kaliskiego Grodu Piastów na Zawodziu, grupa II i III, godz.9.30 – 13.00. Prosimy rodziców o ubranie dzieci odpowiednio do pogody. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

Dn.12.10.2022r.(środa)  „Dzień Gier Planszowych” – stworzenie gry planszowej lub podłogowej w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Technikoludek czyli dziecko w świecie technologii”, grupa I.

Dn.12.10.2022r.(środa)Wyjście na stragan owocowo – warzywny w ramach cyklu „Świat w pigułce”, grupa IV, godz.10.15

Dn.13.10.2022r.(czwartek) –Jesienne smaki i zapachy” – zajęcia kulinarne promujące zdrowe odżywianie, grupa II.

Dn.14. 10. 2022r.(piątek) - Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców, grupa I, II, III i IV, godz. 10.30

Dn.17.10.2022r.(poniedziałek)Koncert Filharmonii Kaliskiej pt. „O Panu Tralalińskim – spotkanie z ludzkim głosem”, godz.11.15 – 11.45, grupa I, II, III i IV. Opłata kosztów przez Radę Rodziców.

Dn.17.10.2022r.(poniedziałek)Wyjście doParku Miejskiego w poszukiwaniu oznak jesieni, grupa II.

Dn.17.10.2022r.(poniedziałek) – „Wędrówka Skrzata Borówki – Jesień” – oglądanie filmu edukacyjnego, grupa IV.

Dn.18.10.2022r.(wtorek)Wyjście doParku Miejskiego w poszukiwaniu oznak jesieni, grupa IV.

Dn.20.10.2022r.(czwartek)„Dzień Seniora”, przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami dla mieszkańców DDPS i DPS, grupa II i IV.

Dn.24.10. – 28. 10.2022r.„Bajkowe obrazy” – audio bajki nawiązujące do dzieł wybitnych malarzy, realizacja zadania w ramach projektu edukacyjnego „Zabawa sztuką”, grupa II.

Dn.26.10.2022r.(środa) – Zebranie z rodzicami, podsumowanie wstępnych obserwacji i diagnoz, prelekcje specjalistów, grupa I, II, III i IV, godz.16.30.

Dn.26.10.2022 r.(środa) - „Urodziny miesiąca” – obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca października, grupa I, II, III

i IV, każda grupa w swoim zakresie.

 

 

 

miesiąc Wrzesień 2022r.

Dn.07.09.2022r.(środa) – Zebranie z rodzicami „Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023”, grupa II, III i IV, godz.16:30.
Dn.08.09.2022.(czwartek)- Przesiewowe badanie mowy przez Panią logopedę Magdalenę Małecką, grupa III i IV.
Dn.15.09.2022r.(czwartek) – „Igrzyska Krasnali” – udział reprezentacji grupy III w olimpiadzie sportowej na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej, rozpoczęcie godz. 9.30.
Dn.15.09.2022r.(czwartek) – „Kropki i kropeczki” – zabawy matematyczno – plastyczne w ramach obchodów „Dnia kropki”, grupa II.
Dn.15.09.2022r.(czwartek) – „Biedroneczki są w kropeczki” – zabawy matematyczno – plastyczne w ramach obchodów „Dnia kropki”, grupa I.
16.09 - 18.09.2022r. - 29 Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata” pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”, włączenie dzieci z grupy I, II, III i IV do segregacji odpadów, wykorzystanie surowców wtórnych do wykonywania prac plastycznych.
Dn.19.09.2022r.(poniedziałek) – „Zwalcz nudę” - udział w ogólnopolskiej akcji społecznej, treningu w ramach Narodowego Dnia Sportu, grupa IV.
Dn.19.09.2022r.(poniedziałek) – Przesiewowe badanie mowy przez neurologopedę p. Kingę Nagler, grupa II „Pszczółki”, godz. 9.00
Dn.20.09.2021r.(wtorek) – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - złożenie życzeń dzieciom przez Dyrektora, Wychowawców i Pracowników przedszkola wraz z niespodzianką, zabawy w grupach.
Dn.23.09.2022r. (piątek) – „Lecą na głowę liście kolorowe” – zajęcia sportowo – plastyczne w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury” połączone z obchodami Dnia Spadającego Liścia”, grupa II.
Dn.23.09.- 30.09.2022 r. – „Europejski Tydzień Sportu” – realizacja zabaw ruchowych na terenie ogrodu przedszkolnego, grupa I, II, III i IV.
Dn.26.09.2022r.(wtorek) - Zajęcie z udziałem rodziców w ramach realizacji planu adaptacyjnego pt. „Przedszkolak – to ja”, grupa I „Biedronki”, godz.15.00
Dn.28.09.2022r.(środa) – „Bezpieczni na drodze” – spacer w okolicy przedszkola, utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, grupa IV, godz. 10.30
Dn.28.09.2022r.(środa) – Wyjście do Ogródka Jordanowskiego, utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, grupa II.
Dn.28.09.2022r.(środa) – „Czerwone jabłuszko” – zabawy muzyczno – plastyczne w ramach obchodów „Światowego Dnia Jabłka”, grupa I.
Dn.28.09.2022r. (środa) –„ Urodziny miesiąca”, obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca września, grupa I, II, III, IV, każda grupa w swoim zakresie.
Dn.30.09.2022r.(piątek) – „Dzień Chłopaka” – złożenie życzeń chłopcom, zabawy w grupach.