Informacje ogólne

Informacje ogólne

Przedszkole mieści się w zielonym otoczeniu, w dwukondygnacyjnym, wolno stojącym budynku z ogrodem i placem zabaw. Trzy z obecnie czterech sal znajdują się na parterze.

Pracujemy zgodnie z hasłem: „Przedszkole Małego Artysty" rozwijając aktywność twórczą dziecka w różnych obszarach edukacyjnych. Tworzymy warunki do rozwoju takich ekspresji, jak: matematyczna, przyrodnicza, muzyczno-taneczna, słowno-ruchowa i plastyczna.

Prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców, konsultacje indywidualne, zebrania ogólne i grupowe, na które zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin, m.in. logopedów, psychologów, pedagogów oraz lekarzy.

Realizujemy projekty edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym:

1. „Kocham przedszkole" - program wychowania przedszkolnego;
2. Język angielski - autorski program do posługiwania się językiem angielskim dla dzieci 3,4,5,6 letnich;
3. „Czyste powietrze wokół nas" - edukacja antytytoniowa;
4. „Moje dziecko idzie do szkoły" - program higienicznego trybu życia.

Bierzemy udział w różnych akcjach i programach:

1. Kasztanobranie - dokarmianie zwierzyny leśnej
2. Sprzątanie Świata
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
4. Góra Grosza
5. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza
6. Olimpiada Przedszkolaków
7. Małe Formy Sceniczne – występy teatralne na terenie przedszkola i poza nim
8. „Muzyczne podróże małych i dużych” - spotkania w Szkole Muzycznej
9. „Świat w pigułce”- program autorski połączony z programem preorientacji zawodowej
10. Młodzieżowy Dom Kultury – udział w konkursach plastycznych.
11. Tydzień Zdrowia organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Kaliszu
12. festiwale tańca i śpiewu
13. festyny i zabawy w Parku Przyjaźni organizowane przez Radę Osiedla Czaszki
14. konkursy ekologiczne, recytatorskie
15. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej Kino-Przedszkole
16. Przedszkole Talentów, Przedszkole Patriotów – projekty w ramach Studium Prawa Europejskiego

Ponadto nasza pani Dyrektor jest pomysłodawcą i organizatorem corocznego Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej, który odbywa się pod Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza, Wojskowej Komendy  Uzupełnień, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Biskupa Seniora Diecezji Kaliskiej w ramach aglomeracji kalisko-ostrowskiej dla dzieci 5-6 letnich z przedszkoli i szkół podstawowych.

Nasze przedszkole współpracuje ze Szkołą Podstawową Nr 13, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Fundacją „Nowa Nadzieja”, Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie, Leśnym Centrum Edukacyjnym „Las Winiarski", Filharmonią Kaliską, Szkołą Muzyczną, MDK, Domem Kombatanta, DPS-em, biblioteką, szkołą języka angielskiego "Lingua Nova", gabinetem rehabilitacji "Medikor",szkołą tańca "Bogdan",Technikum Budowy Fortepianów, III Liceum Ogólnokształcącym im.T,Kopernika w Kaliszu, V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kultury i Sztuki oraz innymi partnerami lokalnymi.


Proponujemy cztery posiłki dziennie (kuchnia domowa), zapewniając dzieciom rodzinną atmosferę.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 06:30-16:30 

oraz pod numerem telefonu: 62 503 03 01.