Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU BIP oraz strony internetowej
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9 W KALISZU

Publiczne Przedszkole Nr 9 w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP https://pp9kalisz.bip.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej BIP: 2015-02-01
Data ostatniej dużej aktualizacji BIP: 2017-03-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie:

- pochodzą z różnych źródeł,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- opublikowane zostały z grafikami zawierającymi tekst, a było to niezbędna do skutecznego przekazania informacji,

- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Agnieszka Przybyłowska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się przez telefon numer 62 503 03 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu, ul. Handlowa 4, 62-800 Kalisz.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne wejście jest od ulicy Handlowej, oraz drugie z znajdujące się z boku budynku. Wejścia są zabezpieczone zamkiem elektronicznym.

Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek, który należy użyć w celu dostania się do obiektu.

Aby wejść na teren przedszkola należy wejść furtką od ulicy handlowej następnie wejściem do budynku do obu wejść oprowadzą krótkie schody. Schody nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest zabezpieczone zamkiem elektronicznym, do którego karty maja pracownicy oraz rodzice dzieci. Goście wchodzą do budynku poprzez przywołanie dzwonkiem obsługi. Po wejściu do budynku aby dostać się do sekretariatu trzeba pokonać schody, które nie mają podjazdu dla wózków. W przypadku osób niepełnosprawnych obsługa schodzi do gości.

Budynek posiada 2 kondygnacje, w budynku nie ma windy, nie ma również łazienek dostosowanych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem od strony ulicy Handlowe znajdują się miejsca parkingowe w tym trzy zarezerwowane dla gości przedszkola, nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji o prawie wejścia z psem asystującym oraz nie posiadamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.