kidsPracujemy zgodnie z hasłem: „Przedszkole Małego Artysty" rozwijając aktywność
twórczą dziecka w różnych obszarach edukacyjnych.

Tworzymy warunki do rozwoju takich ekspresji, jak:

• matematyczna;
• przyrodnicza;
• muzyczno-taneczna;
• słowno-ruchowa;
• plastyczna.

Wzbogacamy wrażliwość estetyczną dziecka.

 

Tablica ogłoszeń

KOMUNIKAT DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W KALISZU

Drodzy Rodzice,

Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu zawieszam zajęcia w trzech grupach przedszkolnych: „Pszczółki”, „Motylki” i „Słoneczka” w okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. z uwagi na wystąpienie zakażenie wirusem SARS-Cov-2  u pracownika jednostki.

W związku z powyższym Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu przechodzi na wariant funkcjonowania przedszkola - mieszany (hybrydowy).

Dzieci z grup „Biedronki”- nauczanie stacjonarne

Dzieci z grup „Pszczółki”, „Motylki” i „Słoneczka” - nauczanie zdalne

Proszę o systematyczne odczytywanie wiadomości z kont grupowych, Teamsa, z uwagi na prowadzoną pracę zdalną w trzech grupach przedszkolnych.

Z wyrazami szacunku, z życzeniami zdrowia

Agnieszka Przybyłowska

Dyrektor

Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu

Podstawa prawna zawieszenia zajęć - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 póz.1166, póz.1386): §18 ust. 2pkt. 2a

 

 

Kalisz, dnia 31.12.2021r.

KOMUNIKAT DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 w KALISZU

Drodzy Rodzice,

Informuję, że z dniem 3 stycznia 2022r. zostaje wdrożony w naszej jednostce system Progman iPrzedszkole. To kompleksowe rozwiązanie wspomagające organizację pracy naszej placówki oraz rozliczanie opłat za pobyt dzieci.

Będzie to jeden zintegrowany system dla wszystkich przedszkoli publicznych miasta Kalisza funkcjonujący online w oparciu o centralną bazę danych.
Dodatkowo pragnę poinformować, że oprócz Panelu Przedszkola w terminie późniejszym zostanie uruchomiony Panel Rodzica z dostępem do konta Rodzica/Opiekuna oraz aplikacji mobilnej, która pozwoli m.in. na zgłoszenie nieobecności dziecka , monitorowanie należności i historii wpłat.
W związku z powyższym, prosimy o systematyczne odczytywanie wiadomości ze skrzynek pocztowych poszczególnych grup.                                                                                      

Z wyrazami szacunku, z życzeniami zdrowia i pomyślności w Nowym Roku

Agnieszka Przybyłowska

Dyrektor

Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu