kidsPracujemy zgodnie z hasłem: „Przedszkole Małego Artysty" rozwijając aktywność
twórczą dziecka w różnych obszarach edukacyjnych.

Tworzymy warunki do rozwoju takich ekspresji, jak:

• matematyczna;
• przyrodnicza;
• muzyczno-taneczna;
• słowno-ruchowa;
• plastyczna.

Wzbogacamy wrażliwość estetyczną dziecka.

 

Tablica ogłoszeń

Podziękowania

Przegląd Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023

17 stycznia 2023 r. odbyła się Gala Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023. W Auli im. prof. J. Rubińskiego w Kaliszu swoje umiejętności wokalne oraz recytatorskie zaprezentowało 13 laureatów- dzieci z przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz szkół z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko- Ostrowska jako organizatorzy wydarzenia składają serdeczne podziękowania Partnerom Przedsięwzięcia:

Panu prof. Piotrowi Łuszczykiewiczowi Dziekanowi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Panu Jarosławowi Wujkowskiemu Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,

Panu Wojciechowi Musiałowi – muzykowi, trębaczowi Filharmonii Kaliskiej.

Ogromne słowa uznania oraz podziękowania kierujemy do dzieci, które uczestniczyły w eliminacjach do Przeglądu, laureatów Gali, młodzieży uczęszczającej do kaliskich szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli i dyrektorów, w tym przede wszystkim

uczniom klas mundurowych z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu za przeprowadzenie widowiskowej musztry pod kierunkiem Pana Daniela Szumskiego,

uczniom z Technikum Budowy Fortepianów, którzy przygotowani przez Panią Edytę Ignasiak zapewnili muzyczną oprawę Przeglądu,

Panu Cezarowi Rudowiczowi wraz z uczniami z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu za sprawowanie opieki nad uczestnikami Gali,

młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla Gości i Laureatów Gali.

Ogromne podziękowania dla Chóru Nauczycielskiego Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu pod kierownictwem Pani Katarzyny Kulińskiej i Pana Marka Junga za zaprezentowanie swoich zdolności wokalnych w pieśni pt. ”Nim wstanie dzień” autorstwa Agnieszki Osieckiej i Krzysztofa Komedy.

Wyrazy wdzięczności składamy również wszystkim członkom Jury w składzie:

prof. UAM dr hab. Beata Szymańska

dr Krzysztof Niegowski

Jerzy Szukalski

oraz Pan Dariusz Sosiński, który podjął się również zadania współprowadzenia Gali Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Patronów Honorowych całego Przedsięwzięcia:

Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Krystian Kinastowski Prezydent Miasta Kalisza

Pani Beata Klimek Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Pan Robert Gaweł Wielkopolski Kurator Oświaty

ppłk Przemysław Bojarczuk Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu

oraz sponsorów nagród dla Laureatów Gali Przegladu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023:

Pana Piotra Tomankiewicza – INFORMAT

Pana Lecha Studniewskiego – Zamek Gutów

Pani Joanny Łuczak – Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie

Państwa Wiesławy i Bogusława Baran- Twój Miś z Przygodzic

Serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji Gali Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023 kierujemy również do:

Pani Karoliny Mazek – Salon „BioSkin” Piękno i Zdrowie

VIP ART. Paweł Przybylski Fotografia

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – Kampus Mundurowy w Kaliszu

Pana Maciej Bezler – Ratownik medyczny

Maestro Ruben Silva – Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej

Podziękowanie za objęciem Patronatem Medialnym Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej oraz promowanie całego wydarzenia dla:

Pani Agaty Ławniczak- Telewizja TVP-3 Poznań

Pana Piotra Krysiaka -   Redaktor Naczelny Radia Centrum                                                                                                

Pana Piotra Pioruna - Redaktor Naczelny gazety „Życie Kalisza”

W imieniu organizatorów składam Wszystkim Osobom zaangażowanym w nasze Przedsięwzięcie, w tym całej społeczności Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu, wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc, wsparcie i życzliwość.

Do zobaczenia na Gali Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2024!

Agnieszka Przybyłowska

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu

pomysłodawca i inicjator Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej

współorganizator Przedsięwzięcia

 

ZAPROSZENIE

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Opiekunowie Dzieci

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych wychowanków wraz z rodzicami, dziadkami

oraz rodzeństwem na wspaniałe występy artystyczne dzieci

z terenu Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej, które zaprezentują się

w Sali Koncertowej Filharmonii Kaliskiej ul. Nowy Świat 28-30

dnia 17.01.2023 r. o godz. 14.00.

Do zobaczenia na widowni!

Dyrektor i Pracownicy Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu

 

plakat

 

 

 

UWAGA RODZICE!!!

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2023 r. ulega zmianie numer konta bankowego. Prosimy o dokonywanie wpłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu na poniższy numer:

Santander Bank Polska S.A.

03 1090 1128 0000 0001 5149 1000

 

życzenia PP9 Kalisz

 

UWAGA RODZICE!!!

Z uwagi na zamknięcie roku budżetowego oraz zmianę banku z dniem 1 stycznia 2023 r. prosimy o dokonywanie wpłat za przedszkole wyłącznie do dnia 20.12.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że w tę środę 07.12.2022 r. ukaże się w gazecie „Życie Kalisza” artykuł poświęcony Eliminacjom do Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023.

Zachęcamy Państwa do jego nabycia i przeczytania. Nadmieniamy, że wymienieni będą zarówno wszyscy uczestnicy jak i jednostki oświatowe biorące udział w tym przedsięwzięciu.

Z poważaniem

Organizatorzy Przeglądu Piosenki i poezji Patriotycznej Kalisz 2023

 

„O nas się mówi i pisze…”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi

Eliminacji do Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023

https://www.facebook.com/kopoznanpl

https://rc.fm/news/kalisz-przeglad-piesni.html

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/edukacja/znamy-laureatow-gali-przegladu-piosenki-i-poezji-patriotycznej-kalisz-2023,54148

https://calisia.pl/eliminacje-do-przegladu-piosenki-i-poezji-patriotycznej-zakonczone,59717

https://zyciekalisza.pl/artykul/najmlodsi-w-piosence/1379275

 

PRZEGLĄD PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ KALISZ 2023

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją

z Eliminacji do Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023.

Zdjęcia znajdziecie Państwo w zakładce Przegląd Piosenki i Poezji Patriotycznej.

 

Publiczne Przedszkole Nr 9 w Kaliszu jako współorganizator Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023 podaje wyniki
Eliminacji do Gali Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023

Data Eliminacji – 24 listopada 2022 roku

Miejsce Eliminacji – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Uczestnicy Eliminacji – 23 wykonawców w Kategorii Piosenka Patriotyczna oraz 25 wykonawców w Kategorii Poezja Patriotyczna – ogółem 48 dzieci 5, 6 –letnich z przedszkoli
i szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, którzy obdarowani zostali pamiątkowymi dyplomami i upominkami

Lista dzieci – wszystkich wykonawców Eliminacji PPiPP Kalisz 2023

1.Konstanty Gmur – Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka” Kalisz

2.Bruno Marusik – Publiczne Przedszkole Nr 18 „Chatka Puchatka” Kalisz

3.Róża Muzyka – Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wojtuś” Ostrów Wlkp.

4.Oliwia Jaśkiewicz – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rajsku

5.Milena Łuczak – Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej –Curie w Kokaninie

6.Antoni Wrona – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Biernatkach

7.Hanna Bekalarek – Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Liskowie

8.Hanna Plichta – Przedszkole „Kolorowy Wiatraczek” Kalisz

9.Zuzanna Józefowska – Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z Oddziałami Specjalnymi Kalisz

10.Helena Cichowska – Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach

11.Filip Stefaniak – Zespół Szkół Publicznych Lenartowice Przedszkole Publiczne
                                  w Lenartowicach

12.Aleksandra Całka – Zespół Szkół w Woli Droszewskiej Godziesze Małe

13.Tobiasz Szałek – Niepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej w Kaliszu

14.Barbara Malaś – Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Liskowie

15.Paulina Gułaj – Szkoła Podstawowa w Ciepielewie Lisków

16.Martyna Baranowska - Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina” Zbiersk

17.Zofia Musiał – Publiczne Przedszkole Nr 27 „Radość” Kalisz

18.Małgorzata Kaczmarek – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przygodzicach

19.Laura Wróbel – Publiczne Przedszkole Nr 18 „Chatka Puchatka” Kalisz

20.Zuzanna Banaszak – Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki” Kalisz

21.Joanna Michno – Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wojtuś” Ostrów Wlkp.

22.Oskar Kołodziejski – Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka” Kalisz

23.Dawid Dźbik – Przedszkole Nr 16 „Koszałek Opałek” Ostrów Wlkp.

24.Iga Janecka – Publiczne Przedszkole Nr 30 im. Krasnała Hałabały Kalisz

25.Antonina Marciniak – Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach

26.Oliwier Kęsiak – Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek Kalisz

27.Angelika Kramarczyk – Publiczne Przedszkole Nr 22 Kalisz

28.Blanka Grzegorczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Kalisz

29.Amelka Lewandowska – Publiczne Przedszkole Nr 30 im. Krasnała Hałabały Kalisz

30.Ignacy Kościelak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie Żelazków

31.Amelia Warszowska – Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Liskowie

32.Zuzanna Bartoszczyk – Zespół Przedszkolny w Korzeniewie (Oddział w Przyraniu)

33.Patryk Witczak – Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Moskurni Koźminek

34.Zofia Mastalerz – Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” Kalisz

35.Karolina Kaźmierczak – Publiczne Przedszkole Nr 21 „Ekoludek” Kalisz

36.Lena Maik – Szkoła Podstawowa Nr 16 w Kaliszu

37.Antoni Rubas – Publiczne Przedszkole Nr 9 w Kaliszu

38.Helena Janczak – Zespół Przedszkolny w Korzeniewie (Oddział w Przyraniu)

39.Klara Kicińska - Publiczne Przedszkole Nr 21 „Ekoludek” Kalisz

40.Jan Tontor – Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” Kalisz

41.Mateusz Jędrzejewski – Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Przedszkole
                                                 w Kościelnej   Wsi                                          

42.Wiktoria Grzesiak – Publiczne Przedszkole Samorządowe „Justynka” w Stawiszynie

43.Michalina Olszyna - Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek Kalisz

44.Iga Cieślak – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego Kalisz

45.Iga Gremblewska – Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki” Kalisz

46.Maja Janik – Publiczne Przedszkole Nr 22 Kalisz

47.Alicja Figas – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Wysocku
                            Małym
48.Antoni Franek – Przedszkole Słoneczne Nr 3 w Pleszewie

WYNIKI ELIMINACJI Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023

JURY w Kategorii Piosenka Patriotyczna – prof. UAM dr hab. Beata Szymańska,
dr Krzysztof Niegowski wytypowało do Gali Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej następujące dzieci :

1.Barbara Malaś - Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP Lisków

2.Zofia Musiał - Publiczne Przedszkole nr 27 „Radość” Kalisz

3.Zuzanna Banaszak - Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki” Kalisz

4.Joanna Michno - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wojtuś” Ostrów Wielkopolski

5.Michalina Olszyna - Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek Kalisz

6.Alicja Figas - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Wysocku
                        Małym

JURY w Kategorii Poezja Patriotyczna– Dariusz Sosiński i Jerzy Szukalski, aktorzy scen teatralnych wytypowali do Gali Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej następujących wykonawców :

1.Róża Muzyka - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wojtuś” Ostrów Wielkopolski

2.Hanna Bekalarek - Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Liskowie

3.Oliwier Kęsiak - Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek Kalisz

4.Ignacy Kościelak - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Russowie

5.Amelia Warszowska - Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Liskowie

6.Karolina Kaźmierczak - Publiczne Przedszkole nr 21 „Ekoludek” Kalisz

7.Zuzanna Bartoszczyk - Zespół Przedszkolny w Korzeniewie (oddział w Przyraniu)

 

Organizatorzy Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej - Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko- Ostrowska oraz Partnerzy Przedsięwzięcia- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu gratulują występu wszystkim uczestnikom Eliminacji Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023, a TRZYNASTKĘ LAUREATÓW zapraszają do udziału w Gali Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023, która odbędzie dnia 17 stycznia 2023 roku w Auli UAM im. prof. Jerzego Rubińskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30, natomiast pozostałych uczestników Eliminacji wraz z ich Rodzicami i Opiekunami do zajęcia miejsc na widowni Sali Koncertowej Filharmonii Kaliskiej (wstęp wolny), do wspólnego przeżycia Gali - Święta Piosenki i Poezji Patriotycznej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Agnieszka Przybyłowska
Pomysłodawca i inicjator Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej

 

 

PRZEGLĄD PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ KALISZ 2023

W imieniu Organizatorów Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu

i Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska

serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi szóstej edycji „Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023”.

Pragniemy wśród najmłodszych przedszkolaków i uczniów oddziałów przedszkolnych

Szkół Podstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej rozbudzać i rozwijać zainteresowania poezją i piosenką patriotyczną, kształtować poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym miastem, narodem, z jego historią i wartościami, dlatego zachęcamy Placówki Oświatowe do wzięcia udziału ww. konkursie.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Przybyłowska

Pomysłodawca i współorganizator Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu

 

Pismo dot. Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2023

Regulamin Przeglądu Piosenki  i Poezji Patriotycznej Kalisz 

 

 

Drodzy Rodzice,

Apelujemy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi

w poniższym linku:

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/tabletki-z-jodkiem-potasu-w-razie-wystapienia-zagrozenia-radiacyjnego,53035

podziękowania

 

Kochani Rodzice!

Z całego serca dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa oraz serdeczne życzenia, którymi obdarowaliście nas w Dniu Edukacji Narodowej. Wsparcie, które od Państwa otrzymujemy stanowi dla nas najlepszą motywację do dalszej pracy.

Radzie Rodziców dziękujemy za przygotowanie przepięknych kwiatów

oraz słodką niespodziankę.

Z wyrazami wdzięczności

Agnieszka Przybyłowska wraz z pracownikami

Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu

 

 

życzenia DEN

 

 

 

zyczDzienChlop

 

 

IMG 20220920 070724

 

UWAGA RODZICE!!!

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 zapraszamy rodziców dzieci z grup "Pszczółki", "Motylki" oraz "Słoneczka" na zebranie dotyczące organizacji pracy przedszkola oraz kierunków działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w nowym roku szkolnym.

Spotkania odbędą się 07.09.2022 r. (środa) o godz. 16.30.

Serdecznie zapraszamy

Agnieszka Przybyłowska

wraz z nauczycielami Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu

 

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci!

Serdecznie witamy wszystkie dzieci, zwłaszcza maluszki, które pierwszy raz przekroczą próg naszej placówki.

Niech ten przedszkolny, radosny czas będzie niezapomnianą przygodą dla naszych podopiecznych i dla Was drodzy Rodzice.

Agnieszka Przybyłowska

wraz z Pracownikami Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu

 

ilustracja2

 

 

Gratulujemy Pani Dyrektor Agnieszce Przybyłowskiej powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu na następną kadencje.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

https://kalisz.naszemiasto.pl/powierzono-stanowiska-dyrektorow-w-kaliskich-szkolach/ar/c1-8971497

zdjęcie nr 1

 

 

pp9inf

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi 3-letnimi z grupy I "Biedronki" na pierwsze inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się w dniu 30.08.2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w sali na parterze przedszkola.

 

 

Uwaga Rodzice!

Pierwszego dnia do przedszkola należy przynieść do grupy „Biedronek”:

 

- piżamę, podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka,

- łapcie najlepiej zapinane na rzep (nie zalecamy klapek lub butów sznurowanych), podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka,

-  kołderkę z poduszeczką lub śpiworek - https://allegro.pl/oferta/komplet-minky-do-przedszkola-posciel-80x220-worek-12033513029 podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka,

- paczkę chusteczek higienicznych suchych (100 sztuk) i  nawilżających,

- misia lub inną przytulankę, która będzie „wspomnieniem domu” i pomoże znieść

 rozstanie z najbliższymi,

- odzież na przebranie ( bluzeczkę, majteczki, spodenki, skarpetki), schowaną do woreczka z materiału podpisanego imieniem i nazwiskiem dziecka,

- uśmiech na buzi i dobry humor. 

 

 wakacje

 

 

Kochane Dzieci, drodzy Rodzice

Wszystkim Wam życzymy udanych, pogodnych, pełnych radości i przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

Niech ten letni czas obfituje we wspaniałe chwile i niezapomniane przeżycia!

Agnieszka Przybyłowska wraz z Pracownikami Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu

 

 

list 1

 

list 2

 

 

ZAPROSZENIE!

Drodzy Państwo,

z okazji „Aglomeracyjnego Dnia Seniora i Zdrowia” organizowanego w Kaliszu, pragniemy serdecznie zaprosić nasze przedszkolaki wraz z babciami, dziadkami oraz rodzicami do udziału w zaplanowanych na najbliższą sobotę 25.06.2022 r. atrakcjach.

Start obchodów godzina 15.00 na placu im. Bogusławskiego.

Plan obchodów:

- przemarsz Seniorów z placu Bogusławskiego na plac Starostwa Powiatowego w Kaliszu,

- Miasteczko Zdrowego Seniora a w nim darmowe badania oraz porady zdrowotne,

- Scena dla Seniora czyli pokazy z zakresu kultury i rozrywki,

- gry i zabawy międzypokoleniowe oraz o godz. 19.00 koncert zespołu Big Band Po Godzinach.

 

SAKO plakat a3 senior ok DRUK 1

 

życzenia dzien taty

 

 

Sportowy sukces Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu!

Gratulujemy reprezentacji dzieci z grupy III „Motylki”, która otrzymała Puchar Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego za zajęcie I miejsca w kategorii Przedszkola w Kaliskim Tygodniu Zdrowia 2022 pt. "Z pasją po zdrowie" organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kaliszu! Nasi dzielni sportowcy zdobyli również III miejsce w Olimpiadzie Przedszkolaka. Serdecznie gratulujemy zdobytych nagród oraz życzymy dalszych sportowych sukcesów oraz rozwijania zamiłowania do aktywnego trybu życia!

 

sportPP9

 

 

 

życzenia Dzień Dziecka 

 

 

info wycieczka

 

 

zyczenia2

 

 

 

 

 

Kolejny sukces Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu!

Gratulujemy dzieciom z grupy III „Motylki”, naszym aktorom, którzy swoim występem zachwycili Jury XXI Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków zdobywając pierwsze miejsce! Ponadto występ ten otrzymał nagrodę specjalną Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Z całego serca składamy podziękowania pani Sylwii Przybylskiej za inspirującą, pełną pozytywnych wartości „Bajkę o szczęściu.” Jesteśmy z Was dumni i życzymy kolejnych teatralnych sukcesów!

IMG 20220520 133258

 

Podziękowania

Przegląd Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2022

Gala Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej odbyła się 10 maja 2022 w Auli
im. Prof. J. Rubińskiego w Kaliszu. W gali finałowej brało udział 12 uczestników –
dzieci ze szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Organizatorzy : Publiczne Przedszkole Nr 9 w Kaliszu,
             Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska
dziękują :

Partnerom Przedsięwzięcia: Panu prof. Piotrowi Łuszczykiewiczowi Dziekanowi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznemu w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Panu Jarosławowi Wujkowskiemu dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Ponadto Panu Wojciechowi Musiałowi – muzykowi, trębaczowi Filharmonii Kaliskiej

Wielkie podziękowania kierujemy do dzieci - wszystkich uczestników Przeglądu, do laureatów Gali za przepiękne występy, do młodzieży z kaliskich szkół średnich oraz nauczycieli
i dyrektorów, a w szczególności:

Klasom mundurowym z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu za przeprowadzenie widowiskowej musztry pod kierunkiem Pana Daniela Szumskiego.

Panu Cezarowi Rudowiczowi wraz z uczniami z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu za sprawowanie opieki nad uczestnikami Gali.

Uczniom z Technikum Budowy Fortepianów, którzy zadbali o muzyczną oprawę Przeglądu, grając i odśpiewując pieśni „Marsz Pierwszej Brygady” oraz wieńczącą galę „Rotę” zaśpiewaną
z widownią. Dziękujemy pani Edycie Ignasiak za wsp
ółpracę i przygotowanie młodzieży grającej
i śpiewającej.

Słowa podziękowania kierujemy do Młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu za upieczenie ciasteczek dla laureatów i gości Gali.

Pięknie dziękujemy Chórowi Nauczycielskiemu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu za przepiękną pieśń autorstwa nauczyciela tej szkoły p.Marka Junga pt. “Bohaterom slawa”

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom jury, w którego skład wchodzili:

prof. Beata Szymańska

dr Krzysztof Niegowski

Jerzy Szukalski

Dariusz Sosiński

Nagrody dla wszystkich laureatów GAli Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2022 zostały ufundowane przez patronat honorowy oraz sponsorów:

Pan Piotr Tomankiewicz – INFORMAT

Państwo Wiesława i Bogusław Baran – Twój Miś z Przygodzic

Pan Lech Studniewski – Zamek Gutów

Pani Joanna Łuczak – Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie

VIP ART Paweł Przybylski Fotografia

Pani Karolina Ścigała – Salon kosmetyczny „Bioskin”

Patronat honorowy objęli:

Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza

Beata Klimek – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Paweł Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty

ppłk Przemysław Bojarczuk – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu

Patronat medialny:

portal Faktykaliskie.pl, TV Telewizja Kalisz

Piotr Krysiak – Redaktor Naczelny Radia Centrum

Piotr Piorun – Redaktor Naczelny gazety „Życie Kalisza”

Galę Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej poprowadził Pan Dariusz Sosiński, mistrz słowa, aktor teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

W imieniu organizatorów składam Wszystkim Osobom zaangażowanym w nasze Przedsięwzięcie wyrazy wdzięczności za okazane wsparcie, pomoc, dobre serce

Do zobaczenia za rok

Agnieszka Przybyłowska

Dyrektor

Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu

pomysłodawca i inicjator Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej

współorganizator Przedsięwzięcia

 

„O nas się mówi i pisze…”

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych Miasta Kalisza gdzie znajdą Państwo fotorelację oraz artykuły związane z Galą Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2022:

https://calisia.pl/piesni-i-poezja-patriotyczna-rozbrzmialy-w-auli-wpa-uam-zdjecia-wideo,56555?fbclid=IwAR2-YpjguJo0tKkyLBHPgl8b1yAD9LYJMZwM1eP9R7O2E8I2SeaTCtTuXuA

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/gala-przegladu-piosenki-i-poezji-patriotycznej-2022,49234?fbclid=IwAR05aMlDdXlVMCecPRzVJ_kBjh59Hf4Wv009LAC3RdK_7RPv4wYS2QFgLzk

https://kalisz.naszemiasto.pl/gala-przegladu-piosenki-i-poezji-patriotycznej-w-kaliszu/ar/c1-8812573?fbclid=IwAR1X2sRyhqU2gQhp90QfxKzp9kiz4iQ1QRBvj3PjEP5vdrgUipb0n728fGE

https://zyciekalisza.pl/artykul/gala-przegladu-piosenki/1308089

https://m.rc.fm/kulturalne/kalisz-ostrow-wielkopolski-gala-patriotyczna.html

https://wkaliszu.pl/8080836/MIASTO_Gala_piosenki_patriotycznej_FOTO.html

https://ikalisz.pl/news,po-przegladzie-piosenki-i-poezji-patriotycznej,5881.html

https://swws.edu.pl/gala-przegladu-piosenki-i-poezji-patriotycznej/

 

 

Laureaci Gali Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2022

L.p. Imię i nazwisko laureata: Placówka: Opiekun laureata:
1. Leon Mądry Publiczne Przedszkole Nr 27 „Radość” ul. Reymonta 29   62-800 Kalisz Iza Zapart
2. Maja Gruszka

Przedszkole Niepubliczne         „ Szczęśliwa Trzynastka”

ul. Krótka 9 62-800 Kalisz

Marta Mencel
3. Zofia Leporowska Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek N.M.P.                           ul. Ks. Blizińskiego 50a           62-850 Lisków Katarzyna Szczepaniak
4. Alicja Handke Przedszkole Publiczne Nr 16 im. Koszałka Opałka                       ul. Partyzancka 15                   63-400 Ostrów Wlkp. Marzena Lubońska, Beata Górska
5. Franciszek Olejczuk Publiczne Przedszkole                     Nr 1”Bajka” ul. Gen. J.Hellera 30   63-300 Pleszew Joanna Słowińska
6. Nikodem Krysiak Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”                             ul. Warszawska 8                     62-800 Kalisz Maria Adamska
7. Zuzanna Skórczak Szkoła Podstawowa Nr 16         ul. Fabryczna 13-15                 62-800 Kalisz Małgorzata Nowak
8. Hanna Posiewała

Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”                         ul. Robotnicza 5

62-800 Kalisz

Agnieszka Sieradzka
9. Miłosz Wojtczak Publiczne Przedszkole Nr 1         ul. Pułaskiego 52-54                   62-800 Kalisz Renata Matuszak
10. Maja Puchalska Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Prof.Kalina 2                                 63- 400 Ostrów Wlkp.

Hanna Wojciechowska,

Elżbieta Szczepaniak

11. Lena Kmiecik

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wojtuś”                     ul. Królowej Jadwigi 22

63-400 Ostrów Wlkp.

Hanna Tomaszewska
12. Syntia Kaczmarek Publiczne Przedszkole Nr 9             ul. Handlowa 4 62-800 Kalisz Sylwia Przybylska

 

UWAGA!

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW, DZIADKÓW, BABĆ ORAZ OPIEKUNÓW DZIECI

NA GALĘ PRZEGLĄDU PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ KALISZ 2022.

Drodzy Państwo,

serdecznie zapraszamy na Galę Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej organizowanej 10.05.2022 r. o godzinie 14.00 w auli UAM przy ul. Nowy Świat 28-30.

Na widowni Sali Koncertowej ul. Nowy Świat 28-30 będziemy podziwiać występy artystyczne dzieci z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Nasze przedszkole reprezentuje Syntia Kaczmarek.

W związku z wydarzeniem uprzejmie prosimy o odbiór dzieci w tym dniu z przedszkola do godziny 12.30.

Do zobaczenia na widowni!

Czekamy na Państwa z radością.

Dyrektor i Pracownicy Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu

 

 załącznik 3