Kadra pracownicza

Kadra pracownicza

Poniżej udostępniamy wykaz pracowników obecnie zatrudnionych w jednostce:

1.

mgr Agnieszka Przybyłowska

- dyrektor
2.

Maria Wojtczak

- główny księgowy
3.

Renata Świątczak

- samodzielny referent
4.

mgr Bożena Karpisiewicz

- nauczyciel
5.

mgr Sylwia Przybylska

- nauczyciel
6.

mgr Renata Marciniak

- nauczyciel
7.

mgr Natalia Warszowska

- nauczyciel
8.

lic. Agnieszka Bilich

- nauczyciel
9.

mgr Roksana Tokarek

- nauczyciel
10.

mgr Weronika Stasiak

- nauczyciel
11.

mgr Paulina Sakowska

- nauczyciel
12.

lic. Karina Dusza

- nauczyciel
13.

lic. Maria Pawlak

- logopeda/pedagog
14.

mgr Ewa Flis

- psycholog
15.

mgr Monika Piechowicz- Kruk

- pedagog specjalny
16.

ks. Łukasz Zawidzki

- nauczyciel religii
17.

Małgorzata Weber

- szef kuchni
18.

Dorota Klimek

- pomoc kuchenna
19.

Katarzyna Rosińska

- pomoc nauczyciela
20.

Aleksandra Ptak

- starsza woźna
21.

Anna Weber

- woźna
22.

Ilona Konarska

- woźna
23.

Andrzej Langa

- rzemieślnik specjalista