Kadra pracownicza

Poniżej udostępniamy wykaz pracowników obecnie zatrudnionych w jednostce:

1. mgr Agnieszka Przybyłowska - dyrektor
2. Marek Wójcik - główny księgowy
3. Renata Świątczak - samodzielny referent
4. mgr Bożena Karpisiewicz - nauczyciel
5. mgr Sylwia Przybylska - nauczyciel
6. mgr Renata Marciniak - nauczyciel
7. mgr Natalia Warszowska - nauczyciel
8. lic. Agnieszka Bilich - nauczyciel
9. mgr Roksana Tokarek - nauczyciel
10. mgr Weronika Stasiak - nauczyciel
11. lic. Karina Dusza - nauczyciel
12. mgr Maria Pawlak - logopeda
13. mgr Ewa Flis - psycholog
14. mgr Monika Piechowicz- Kruk - pedagog specjalny
15. ks. Łukasz Zawidzki - nauczyciel religii
16. Małgorzata Weber - szef kuchni
17. Dorota Klimek - pomoc kuchenna
18. Katarzyna Rosińska - pomoc nauczyciela
19. Małgorzata Jarek - woźna
20. Anna Weber - woźna
21. Ilona Konarska - woźna
22. Dawid Zieliński - rzemieślnik specjalista