Rada Rodziców

Rada Rodziców:

Przewodnicząca - p. Urszula Wiśniewska

Wiceprzewodnicząca – p. Anna Michalska

Protokolant- p. Błażej Rutkowski

Skarbnik - p. Ewa Ptak

Komisja Rewizyjna: p. Marta Figiel, p. Paulina Machowicz