Rada Rodziców

W skład organu wchodzą następujące osoby:

Przewodnicząca - p. Marta Szeliga

Skarbnik - p. Monika Nemś

Członkowie:  - p. Aleksandra Załecka

                        p. Karolina Herman

                        p. Izabela Wojtczak