Rada Rodziców

Rada Rodziców:

Przewodnicząca- p. Urszula Wiśniewska

Wiceprzewodnicząca- p. Marika Banach

Protokolant- p. Aldona Kowalczyk

Skarbnik- p. Agnieszka Raszewska

Komisja Rewizyjna: p. Marta Figiel, p. Renata Kurpik