Rada Rodziców

W skład organu wchodzą następujące osoby:

1. Marta Szeliga - Przewodnicząca Rady Rodziców

2. Anna Pawlak - Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

3. Renata Buszewska - Protokolant Rady Rodziców

4. Monika Nemś - Skarbnik Rady Rodziców