Harmonogram uroczystości

 

miesiąc styczeń 2020r.

Nauczyciele zastrzegają możliwość zmian.

 

03.01.2020 r.(piątek) – Podsumowanie XX edycji „Góra Grosza”, liczenie zebranych pieniędzy, spotkanie wszystkich grup w holu przedszkola, godz.10.00


Dn.07.01.2020r. – 13.01.2020r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zbieranie pieniędzy do puszki na terenie przedszkola, przedstawiciele grupy II, III i IV.


Dn.08.01.2020r. (środa) – „Ptasia stołówka” – wizyta w sklepie zoologicznym, zakup przysmaków dla ptaków, grupa I, godz.10.15


Dn.09.01.2020r.(czwartek) – „Szukamy zimy” – wyjście do Parku Przyjaźni w ramach cyklu „Świat w pigułce”, grupa II, godz.10.00

 

Dn.09.01.2020r.(czwartek) – Podsumowanie akcji „Góra Grosza” w Publicznym Przedszkolu nr 30, wspólny zsyp monet, udział grupy IV, godz.10.00.


Dn.14.01.2020r.(wtorek) – Gala „Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej” w sali UAM przy ul. Nowy Świat 28-30, godz.14.00. Organizator PP-9, SAKO. Odbiór dzieci z przedszkola przez rodziców, dziadków do godz.13.00.


Dn.15.01.2020r.(środa) – „Smakołyki dla ptaków” – wizyta w sklepie zoologicznym i zakup przysmaków dla ptaków, grupa II, godz. 10.15


Dn.15.01.2020r.(środa) – Wyjście do Kina Centrum w CKiS przy ul. Łaziennej w ramach cyklu edukacyjnego pt. „Kino przedszkole”, grupa III i IV, godz. 10.15 . Opłata kosztów przez Rodziców.


Dn.16.01.2020r.(czwartek) – „W poszukiwaniu kolorów zimy” – spacer w okolicy przedszkola. Wizyta w sklepie spożywczym i zakup produktów na ciastka, grupa I, godz.10.15


Dn.17.01.2020r.(piątek) – „Łupiskórka” – prezentacja teatrzyku dla rodziców w ramach Przeglądu Małych Form Scenicznych, grupa II, godz.15.30.


Dn.17.01.2020r.(piątek) – „Ciasteczka dla babci i dziadka” – zajęcia kulinarne i pieczenie ciastek w ramach preorientacji zawodowej, , grupa I, godz.9.00


Dn.21.01.2020r. (wtorek) – Uroczystość przedszkolna z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, grupa III i IV, godz.10.00.W tym dniu obowiązuje dzieci strój galowy.


Dn.22.01.2019r. (środa) – Uroczystość przedszkolna z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, grupa I i II, godz.10.00. W tym dniu obowiązuje dzieci strój galowy.


Dn.23.01.2020r.(czwartek) – Wizyta seniorów w przedszkolu z DPS przy ul. Winiarskiej na spotkaniu z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, grupa II, godz.9.30


Dn.23.01.2020r.(czwartek) – Zebranie z rodzicami wszystkich grup, podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za I półrocze. Rozpoczęcie zebrania godz.16.30


Dn.24.01.2020r. (piątek) – Wyjście z okazji „Dnia Babci i Dziadka” do seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Cegielnianej, grupa I i II, godz.10.00. Dzieci obowiązuje tym dniu strój galowy.


Dn.24.01.2020r. (piątek) - Wyjście na warsztaty plastyczne do MDK przy ul. Teatralnej w ramach realizacji planu współpracy, grupa IV, godz.10.00


Dn.29.01.2020r.(środa) – Obchodzenie urodzin dzieci z miesiąca stycznia, grupa II i III.