Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Informacje ogólne

Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla wszystkich dzieci, w szczególności dla tych u których nauczyciele i specjaliści w wyniku przeprowadzonej obserwacji dostrzegli specjalne potrzeby edukacyjne. Celem udzielanej pomocy jest wspieranie potencjału rozwojowego dziecka oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola jak i społeczności lokalnej.

Dzieci wykazujące pewne trudności zostają objęte działaniami opracowanymi indywidualnie do ich potrzeb i dostosowanymi do możliwości.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest bezpłatna i dobrowolna.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest przez wszystkich nauczycieli- wychowawców grup oraz specjalistów, w tym psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego oraz logopedę.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu:

- w trakcie codziennej pracy z dzieckiem,

- poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów,

- zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci (w tym zajęcia dodatkowe),

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,

- terapia logopedyczna,

- terapia pedagogiczna (zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne),

- zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym,

- konsultacji oraz spotkań dla rodziców i nauczycieli.

Pieczę nad przedszkolem sprawują specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu.

Przedmiotem działalności Poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a rodzicom i nauczycielom udzielanie pomocy w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Kaliszu jest dobrowolne i nieodpłatne.

W Publicznym Przedszkolu nr 9 nadzór z ramienia PPP nr 1 w Kaliszu sprawują następujący specjaliści:

mgr Anna Gajoch, socjoterapeuta, specjalista ds. resocjalizacji, terapeuta pedagogiczny

mgr Justyna Wolniak, logopeda

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony internetowej Poradni: ppp1kalisz.pl

Znajdą tam Państwo aktualne informacje o działalności Poradni. Szczególnie zachęcamy do korzystania z opracowywanych przez specjalistów publikacji, koncentrujących się na roli rodzica w procesie rozwoju dziecka: https://ppp1kalisz.pl/strona/porady-dla-rodzicow

Kontakt do Nauczycieli Specjalistów

Dane kontaktowe do specjalistów pracujących na terenie przedszkola:

Logopeda mgr Maria Pawlak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholog mgr Ewa Flis: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pedagog specjalny mgr Monika Piechowicz- Kruk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu:

Adres: ul. Augustyna Kordeckiego 19, 62-800 Kalisz

tel: 62/501-01-19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie wniosków dotyczących badań, terapii, konsultacji oraz wydawanie opinii i orzeczeń

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.30