Program nauczania

Nasze przedszkole realizuje następujące programy nauczania:

1. „Kocham przedszkole" - program wychowania przedszkolnego
autor: M,Anna Pleskot ,A.Staszewska -Mieszek
wydawnictwo: WSiP

Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole. Wskazuje jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem. Program jest zgodny z "Podstawą" programową wychowania przedszkolnego. Program  precyzuje organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego. Zwraca się w nim uwagę na celowość działań nauczyciela i dziecka. Ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi.

2. Język angielski - autorski program do posługiwania się językiem angielskim dla dzieci 3,4,5,6 letnich w Publicznym Przedszkolu nr 9 w Kaliszu.

autorzy: mgr Natalia Warszowska, mgr Agata Bartczak, nadzór metodyczny: dr Łukasz Włodarek (SJO Lingua Nova), mgr M. Wrotkowska (ODN Kalisz), mgr A. Przybyłowska

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, które dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem. Jest podzielony na część podstawową i na rozszerzona. Zagadnienia realizowane są zgodnie z ogólnym programem nauczania. W każdym miesiącu zostały wyodrębnione najważniejsze i najciekawsze tematy dla dzieci związane z ich czynnościami w przedszkolu. Program angielskiego został zintegrowany z codziennymi nawykami przedszkolaków.

3.„Czyste powietrze wokół nas" - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej promowany przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Program przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich, dlatego realizują go tylko grupy III i IV. Założenia programu to ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ma charakter profilaktyczny a przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

4. „Moje dziecko idzie do szkoły" - program higienicznego trybu życia promowany przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Program przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich, dlatego realizują go tylko grupy III i IV. Celem tego programu jest wyrobienie u dzieci pozytywnego nastawienia do nauki, prawidłowego żywienia, dbania o swoje zęby, ochrony wzroku. Program adresowany jest również do rodziców i nauczycieli, którzy powinni dbać o prawidłowe funkcjonowanie dziecka w roli ucznia, a więc należy zadbać o zdrowie psychiczne dziecka, pomoc w trudnych i stresujących sytuacjach. Dziecko wg założeń programu ma prawo do czystego powietrza wokół siebie, a więc unikać należy palenia papierosów w obecności dzieci. Istotna rolą dorosłych jest również zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
w czasie drogi do szkoły i ze szkoły.

5. „Przyjaciele Zippiego” - program promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie małych dzieci.

Program adresowany jest do dzieci w wieku 5-7 lat. Kształtuje i rozwija kompetencje psychospołeczne i emocjonalne małych dzieci. Doskonali relacje dzieci z innymi osobami, uczy znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i problemami oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu.