Program nauczania

Program nauczania

Nasze przedszkole realizuje następujące programy nauczania:

1. "Planeta dzieci - prawda, dobro, piękno w świecie wartości" - program wychowania przedszkolnego.

autor: Jolanta Wasilewska

wydawnictwo: WSiP

Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole. Wskazuje jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem. Program jest zgodny z "Podstawą" programową wychowania przedszkolnego. Program precyzuje organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego. Zwraca się w nim uwagę na celowość działań nauczyciela i dziecka. Ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi.

2. Język angielski - autorski program do posługiwania się językiem angielskim dla dzieci 3,4,5,6 letnich w Publicznym Przedszkolu nr 9 w Kaliszu z wykorzystaniem elementów Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” (“Bilingual Future”).

autorzy: mgr Natalia Warszowska, mgr Agata Bartczak, nadzór metodyczny: dr Łukasz Włodarek (SJO Lingua Nova), mgr M. Wrotkowska (ODN Kalisz), mgr A. Przybyłowska

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, które dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem. Jest podzielony na część podstawową i na rozszerzona. Zagadnienia realizowane są zgodnie z ogólnym programem nauczania. W każdym miesiącu zostały wyodrębnione najważniejsze i najciekawsze tematy dla dzieci związane z ich czynnościami w przedszkolu. Program angielskiego został zintegrowany z codziennymi nawykami przedszkolaków.

3.„Czyste powietrze wokół nas" - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej promowany przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Program przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich, dlatego realizują go tylko grupy III i IV. Założenia programu to ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ma charakter profilaktyczny a przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

4. "Mamo, tato - co wy na to" - program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów promowany przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Program przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców na specyfikę rozwoju ich dzieci, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

5. „Przyjaciele Zippiego”- międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat.

Głównym założeniem programu jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Głównymi celami programu są:

- promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci;

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie;

- nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.