kidsPracujemy zgodnie z hasłem: „Przedszkole Małego Artysty" rozwijając aktywność
twórczą dziecka w różnych obszarach edukacyjnych.

Tworzymy warunki do rozwoju takich ekspresji, jak:

• matematyczna;
• przyrodnicza;
• muzyczno-taneczna;
• słowno-ruchowa;
• plastyczna.

Wzbogacamy wrażliwość estetyczną dziecka.

 

Tablica ogłoszeń

życzenia PP9

 

KOMUNIKAT

Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 9 w Kaliszu serdecznie zaprasza rodziców na spotkania grupowe dotyczące planowanych atrakcji dla dzieci na drugie półrocze roku szkolnego 2021/2022.

Spotkania odbędą się w czwartek 31.03.2022 w sali rekreacyjnej na pierwszym piętrze według poniższego harmonogramu:

Grupa I Biedronki- 15.30

Grupa II Pszczółki- 16.30

Grupa III Motylki- 16.00

Grupa IV Słoneczka- 15.45

 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

solidarni

 

 

 gratulacje

 

 

Rekrutacja 2022/2023

Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 czerwca 10 czerwca 5 lipca 7 lipca
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13 czerwca 22 czerwca 11 lipca 15 lipca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 czerwca 22 lipca
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki 28 czerwca 30 czerwca 25 lipca 26 lipca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 4 lipca 29 lipca

 

 

 

przerwa wakacyjna

 

Drodzy Rodzice

Z niecierpliwością oczekujemy powrotu naszych Przedszkolaków - już jutro 1 lutego zapraszamy wszystkie dzieci z powrotem do naszego przedszkola 

buzka

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W KALISZU

Drodzy Rodzice,

Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu zawieszam zajęcia w trzech grupach przedszkolnych: „Pszczółki”, „Motylki” i „Słoneczka” w okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. z uwagi na wystąpienie zakażenie wirusem SARS-Cov-2  u pracownika jednostki.

W związku z powyższym Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu przechodzi na wariant funkcjonowania przedszkola - mieszany (hybrydowy).

Dzieci z grup „Biedronki”- nauczanie stacjonarne

Dzieci z grup „Pszczółki”, „Motylki” i „Słoneczka” - nauczanie zdalne

Proszę o systematyczne odczytywanie wiadomości z kont grupowych, Teamsa, z uwagi na prowadzoną pracę zdalną w trzech grupach przedszkolnych.

Z wyrazami szacunku, z życzeniami zdrowia

Agnieszka Przybyłowska

Dyrektor

Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu

Podstawa prawna zawieszenia zajęć - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 póz.1166, póz.1386): §18 ust. 2pkt. 2a

 

 

Kalisz, dnia 31.12.2021r.

KOMUNIKAT DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 w KALISZU

Drodzy Rodzice,

Informuję, że z dniem 3 stycznia 2022r. zostaje wdrożony w naszej jednostce system Progman iPrzedszkole. To kompleksowe rozwiązanie wspomagające organizację pracy naszej placówki oraz rozliczanie opłat za pobyt dzieci.

Będzie to jeden zintegrowany system dla wszystkich przedszkoli publicznych miasta Kalisza funkcjonujący online w oparciu o centralną bazę danych.
Dodatkowo pragnę poinformować, że oprócz Panelu Przedszkola w terminie późniejszym zostanie uruchomiony Panel Rodzica z dostępem do konta Rodzica/Opiekuna oraz aplikacji mobilnej, która pozwoli m.in. na zgłoszenie nieobecności dziecka , monitorowanie należności i historii wpłat.
W związku z powyższym, prosimy o systematyczne odczytywanie wiadomości ze skrzynek pocztowych poszczególnych grup.                                                                                      

Z wyrazami szacunku, z życzeniami zdrowia i pomyślności w Nowym Roku

Agnieszka Przybyłowska

Dyrektor

Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu