Informacje ogólne

Zgodnie z rekomendacjami MENiN skierowanymi do poradni psychologiczno – pedagogicznych -  informujemy, że:

w okresie trwania pandemii SARS-COV2 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu pozostaje do dyspozycji swoich Klientów świadcząc usługi w trybie pracy stacjonarnej, obejmujące różnorodne formy indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym wsparcie w postaci konsultacji i porad ze specjalistami dla dzieci i młodzieży doświadczających szczególnych trudności w funkcjonowaniu z uwagi na liczne ograniczenia kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych, a także porad i konsultacji dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.

Specjaliści sprawujący z ramienia Poradni opiekę w naszym przedszkolu pozostają do dyspozycji w zakresie w/w form pomocy, w zidentyfikowanych przez nas sytuacjach wymagających wsparcia dzieci i młodzieży w ochronie ich zdrowia psychicznego – zarówno bezpośrednio, jak i poprzez wsparcie udzielane rodzicom, nauczycielom i specjalistom szkolnym.

Utrzymywanie stałego obustronnego kontaktu i wymiana informacji o zidentyfikowanych potrzebach i problemach pomiędzy poradnianym opiekunem i naszą placówką oraz wieloletnie doświadczenia dobrej i skutecznej wzajemnej współpracy – stanowią doskonałą przestrzeń efektywnego wsparcia i  możliwość szybkiego reagowania na napotykane przez dzieci i młodzież problemy.

Ponadto Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu pracując w trybie stacjonarnym z zachowaniem procedur i zasad reżimu sanitarnego mających na celu minimalizację ryzyka zakażeniem wirusem SARS-COV-2-  systematycznie realizuje inne zadania statutowe, związane m.in. z działalnością diagnostyczną, terapeutyczną, orzeczniczą i opiniodawczą; aktualnie do czasu zakończenia stanu pandemii nie są w Poradni prowadzone grupowe formy pomocy i zajęć.

Bezpośrednie wizyty interesantów oraz przyjmowanie zgłoszeń i wniosków  odbywa się w siedzibie Poradni przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B – 

w  Rejestracji: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 16.00 tel. 62-764-00-00 (rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny z Rejestracją w celu omówienia sposobu załatwienia sprawy i ustalenia niezbędnej dokumentacji).

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony internetowej Poradni: ppp1kalisz.pl  - znajdą tam Państwo aktualne informacje o działalności Poradni. Szczególnie zachęcamy do korzystania z opracowywanych przez naszych specjalistów publikacji – koncentrujących się wokół spraw i problemów edukacji 

i zdrowia psychicznego w dobie pandemii – znajdziecie je państwo pod adresem: ppp1kalisz.pl/strona/publikacje